Fondată in 1920

Grigore

Drăgan

Născut: 5 februarie 1951, Selişte, Nisporeni.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova.

Debut editorial: Între patru ochi, 1992.

Cărți publicate:

Între patru ochi, epigrame, ziceri, ed. Hyperion, Chișinău,1992;

Scara dragostei, epigrame, ed. Universul, Chișinău, 1996;

Zâmbetul de pe urmă, epigrame și proze umoristice, ed. Baștina Radog, Chișinău, 2001;

Surâsuri cu dinţi, epigrame, ed. Elan-Poligraf, Chișinău, 2006;

Ghicitori pentru minori, ed. Iulian, Chișinău, 2009;

Codul bunelor maniere, Chișinău, 2010;

Sfaturi necesare pentru mic şi mare, ed. Iulian, Chișinău, 2011.

Premii: