Fondată in 1920

haralambie

corbu

Născut: 15 februarie 1930, Dubăsarii-Vechi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere.

Debut editorial: Dramaturgia lui Vasile Alecsandri, 1963.

Cărți publicate:

Dramaturgia lui Vasile Alecsandri, ed. Cartea moldovenească, Chişinău, 1962;

Interpretări, ed. Cartea moldovenească, Chişinău, 1970;

Continuitate, ed. Cartea moldovenească, Chişinău, 1974;

Scriitorul şi procesul literar, ed. Literatura artistică, Chişinău, 1980;

Aspecte ale creaţiei lui Ion Druţă/ alcăt. M. Dolgan, H. Corbu, ed. Ştiinţa, Chişinău, 1990;

În lumea clasicilor: sinteze şi interpretări, Literatura artistică, Chişinău, 1990;

Discursul direct: aspecte ale publicisticii eminesciene, CEP USM, Chişinău, 2000;

Deschideri către valori: studii, eseuri, atitudini, ed. Cartea Moldovei, 2003;

Dincolo de mituri şi legende, ed. Cartea Moldovei, 2004;

Constantin Stere şi timpul său, ed. Cartea Moldovei, 2005;

Dinastia Cantemireştilor: sec. XVI-XVIII/ alcăt. Andrei Eşanu, Ion Druţă, Haralambie Corbu, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2008.

Premii:

Premiul de Stat al R. Moldova (1985),

titlul onorific „Om emerit” (1996),

medaliile „Mihai Eminescu” si „Dimitrie Cantemir” (2000);

Premiul „Savantul anului” in domeniul stiintelor umaniste (2005),

Ordinul Republicii.