Fondată in 1920

Iurie

Colesnic

Născut: 12 august 1955, Dereneu, Călăraşi.

Studii: A absolvit Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Facultatea Mecanică, 1977.

Debut editorial: Puiul îndrăzneţ, 1980.

Cărți publicate:

Ediţii enciclopedice:

Sfatul Ţării. Enciclopedie, ed. Museum, Chişinău, 1998;

Literatura română : Dicţionar - antologie de istorie şi teorie literară, ed. Museum, Chişinău, 2000;

Generaţia Unirii, ed. Museum, Chişinău, 2004;

(în colaborare) Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia (1812-2006), ed. Prut Internațional, Chişinău, 2007;

Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Enciclopedie, ed. Museum, Chişinău, 2008;

Istorie şi istoria literaturii:

Doina dorurilor noastre (Itinerar-memorial liric, Alexei Mateevici), ed. Museum, Chişinău, 1990 (ediția a II-a 2017);

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene).vol.I. ed. Museum; Universitas, Chişinău, 1993;

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene). vol.II, ed. Museum, Chişinău,1997;

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene). vol.III, ed. Museum, Chişinău, 2000;

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene).vol.IV, ed. Museum, Chişinău, 2002,

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene).vol. V, ed. Museum, Chişinău, 2004;

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene).vol.VI, ed. Museum, Chişinău, 2005;

Basarabia necunoscută (personalităţi basarabene). vol. VII. ed. Museum, Chişinău, 2007;

Basarabia necunoscută, (personalităţi basarabene).vol. VIII. ed. Știința, Chişinău, 2010;

Basarabia necunoscută, (personalităţi basarabene).vol.IX. ed. Ulisse, Chişinău;

Basarabia necunoscută, (personalităţi basarabene).vol.X. ed. Epigraf SRL, Chişinău, 2015;

Basarabia necunoscută, (personalități basarabene), vol.XI, ed. Bons Offices, Chișinău, 2018,

Scurtă Istorie a Cărţii Româneşti (coautor), ed. Demiurg, Bucureşti, 1994;

Mi-i dor să vă spun (ediţia a I-a şi a II-a, 2004, ediţia a III-a), ed. Meseum, Chişinău, 2005;

Profetul nemuririi noastre. Constantin Stere, ed. Ulisse, Chişinău, 2005;

Apostolul Unirii Pan.Halippa, ed. Ulisse, Chişinău,2006;

Enigma Petre Draganov, ed. Ulisse, Chişinău, 2006;

Note din Arca lui Noe, ed. Ulisse, Chişinău, 2006;

Prima organizaţie din Basarabia – Pământenia de la Dorpat. ed. Ulisse, Chişinău, 2008;

O călăuză veşnică a ţărănimii – Moş Ion Codreanu. ed. Ulisse, Chişinău, 2009,

Timp şi Istorie. Autori de la Viaţa Basarabiei. ed. Ulisse, Chişinău, 2011;

Chişinăul din amintire. ed. Grafema Libris, Chişinău, 2011.

Chişinăul şi chişinăuenii. s.n., Chişinău, 2012;

Chişinăul din inima noastră. ed. Foxtrot, Chişinău, 2013;

Ora exactă, eseu, ed. TipoMoldova, Iaşi, 2014;

În culisele Istoriei, ed. Cultura, Chişinău, 2015;

Biserica basarabeană. Chipuri de neuitat… ed. Cultura, Chişinău, 2015;

Basarabenii în lume Vol. I- IX, BNRM, 2002 -2015,

Chişinăul nostru necunoscut, ed. Cartier, Chişinău, 2015 (Ediția a 2-a, revăzută și adăugită);

În lumea asta sunt femei…, ed. Cartier, Chişinău, 2016;

Cu gândul la Basarabia, Biobibliografie, s.n., Chişinău, 2016;

Geneza Teatrului Național din Chișinău (1818-1960), ed. Cartier, Chișinău, 2016;.

Nebănuitul Chișinău, album în limbile română, franceză și rusă, ed. Junimea, Iași, 2016.

Istoria din pagină nouă, s.n., Chișinău, 2018;

Basarabia necunoscută vol.1 (Chișinău, ed. Cartier, 2019);

Basarabia necunoscută :Ediție în trei volume.Vol.2 (Chișinău, ed. Cartier, 2019);

Basarabia necunoscută :Ediție în trei volume.Vol.3 (Chișinău, ed. Cartier, 2019);

Chișinăul de ieri și de azi, ediție bilingvă română și rusă, Chișinău, ed. Print-Caro, 2020;.

Alexandru Plămădeală și lecția de veșnicie, ed. Cartier, 2021;

Versuri pentru copii:

Puiul îndrăzneţ, ed. Literatura artistică, Chişinău, 1980;

Ţara cu luceferi, ed. Literatura artistică, Chişinău, 1986;

Învăţ să zbor, ed. Hyperion, Chişinău,1992;

Necazul ariciului, ed. Museum, Chişinău, 1996;

Ce visează leul, ed. Prut Internațional, Chişinău, 2004;

Versuri pentru maturi:

Arta memoriei, ed. Literatura artistică, Chişinău,1987;

Arheologii interioare, ed. Hyperion, Chişinău,1991;

Spirala lui Arhimede, ed. Museum, Chişinău,1993;

Născocitorul de orizonturi, ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2014;

Premii:

Premiul Republican „Mihai Eminescu” al bibliofililor, 1990;

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 1993;

Premiul Asociaţiei Bibliofililor din Moldova, 1994;

Premiul Salonului Naţional de Carte de la Iaşi, 1997;

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 1997;

Premiul Salonului Naţional de Carte pentru Copii, 1998;

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2000;

Premiul Cartea Anului, Salonul Naţional de Carte, Chişinău, 2002;

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2005;

Medalia "Dimitrie Cantemir";

Maestru al Literaturii, 2010;

Maestru al Literaturii (2010).

Medalii: Sf.Daniil (2001,);

Dimitrie Cantemir (2010, Academia de Ştiinţe a Moldovei);

Ordinul de Onoare (2016)

Premiul Național al Republicii Moldova pentru Literatură și Istorie (2018).