Fondată in 1920

Ion

CIOCANU

Născut: 18 ianuarie 1940, Tabani, jud. Hotin (actualmente r. Briceni).

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1962).

Debut editorial: Fereastră deschisă, 1965.

Cărți publicate:

Fereastră deschisă, proză, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1965;

Caractere şi conflicte, proză, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1968;

Articole şi cronici literare, ed. Lumina, Chișinău, 1969;

Floare rară, proză, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1972;

Unele probleme de estetică, ed. Ştiinţa, Chișinău, 1973;

Itinerar critic, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1973;

Mijlocul verii, proză, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1975;

Dialog continuu, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1977;

Podurile vieţii şi ale creaţiei, studiu critic, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1978;

Clipa de graţie, critică literară, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1980;

Paşii lui Vladimir Curbet, eseu, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1982;

Permanenţe, critică, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1983;

Din frământul necunten al vremilor, studiu, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1988;

Cu faţa spre carte, eseuri, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1989;

Dreptul la critică, ed. Hyperion, Chișinău, 1990;

Reflecţii şi atitudini, ed. Hyperion, Chișinău, 1992;

Poeme de dragoste, ed. Hyperion, Chișinău, 1993;

Alte poeme de dragoste, ed. Glasul, Chișinău, 1995;

Atât de drag..., ed. Vasile Cârlova, Bucureşti, 1995;

Literatura română contemporană din Republica Moldova, ed. Litera, Chișinău, 1998;

Zborul frânt al limbii române, ed. Garuda-Art, 1999;

Rigorile şi splendorile poeziei rurale, ed. Tipografia Centrală, Chișinău, 2000;

Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate, ed. Epigraf, Chișinău, 2002;

Dincolo de literă, eseuri, ed. Augusta, Timişoara, 2002;

Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar, ed. Prometeu, Chișinău, 2003;

Scriitori de ieri şi de azi, Grupul Editorial Litera, Chișinău, 2004;

Salahorind... Articole, cronici, portrete şi medalioane literare, ed. Phoenix, Chișinău, 2008;

Popas analitic în proza contemporană, ed. Lumina, Chșinău, 2015.

Premii:

Laureat al ziarului „Moldova suverană”, 1990, 1993;

Laureat al săptămânalului Literatura şi arta, 1997, 2000, 2002, 2003;

Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică, 1999;

Medalia „Mihai Eminescu”, 2000;

Diploma revistei „Limba Română”, 2001;

Premiul concursului „Cartea de top” din cadrul Salonului Naţional de Carte, ed. a XI-a, Chişinău, 2002.

„Om Emerit”, 1990; Ordinul „Gloria Muncii”, 1996; “Ordinul Republicii”, 2010.