Fondată in 1920

Iulian

Ciocan

Născut: 6 aprilie 1968, Chişinău.

Studii: Facultatea de Filologie a Universităţii „Transilvania” din Braşov.

Debut editorial: Metamorfoze narative, 1996.

Cărți publicate:

Metamorfoze narative, eseuri, ed. Arc, Chișinău, 1996;

Înainte să moară Brejnev, roman, ed. Polirom, Iași, 2007 (ediţie cehă la Dybbuk, 2009; ediţie sîrbească în pregătire la Sluzbeni Glasnik);

Tărîmul lui SaşaKozak, roman, ed. Tracus Arte, București, 2011 (ediţie slovacă la Kalligram, 2015; ediţie franceză la Belleville, 2017);

Iar dimineaţa vor veni ruşii, roman, ed. Polirom, Iași, 2015;

Dama de cupă, roman, ed. Polirom, Iași, 2018.

Premii:

Premiul „Coup du Coeur” pentru versiunea în limba franceză a romanului Tărâmul lui Sașa Kozak/ Le royaume de Sasha Kozak tradus de Florica Ciodaru-Courriol și apărut la Belleville Editions (2018).