Fondată in 1920

Mihai

Cimpoi

Născut: 3 septembrie 1942, Larga, Hotin (actualmente Briceni).

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, 1965.

Debut editorial: Mirajul copilăriei, 1968.

Cărți publicate:

Mirajul copilăriei, studiu monografic, ed. Lumina, Chișinău, 1968;

Disocieri, articole, cronici, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1969;

Alte disocieri, eseuri, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1971;

Focul sacru, eseuri, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1975;

Narcis şi Hyperion, eseu, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1979;

Cicatricea lui Ulysse, eseuri, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1982;

Întoarcerea la izvoare, eseu-monograf., ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1985;

Narcis şi Hyperion, ed. II, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1986;

Creaţia lui Ion Druţă în şcoală, ed. Lumina, Chișinău, 1986;

Cicatricea lui Ulysse, vol. II, (Duminica valorilor), ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1989;

Spre un nou Eminescu, dialoguri, ed. Hyperion, Chișinău, 1993;

Căderea în sus a Luceafărului, ed. Porto-Franco, Galați, 1993;

Narcis şi Hyperion, ed. Junimea, Iaşi, 1994;

Basarabia sub steaua exilului, ed. Viitorul Românesc, Bucureşti, 1994;

Spre un nou Eminescu, ed. Eminescu, București, 1995;

Sfinte firi vizionare, ed. CPRJ Anons S.Ungureanu, 1995;

Providţî duha, în l. rusă, ed. Arc, Chișinău, 1996;

O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ed. Arc, Chișinău, 1996; (ediția a II-a 1887

Lucian Blaga: paradisiacul, lucifericul, mioriticul, ed. Dacia, Cluj, 1997;

Mărul de aur, eseuri, ed. Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1998;

Plânsul Demiurgului, eseuri, ed. Junimea, Iași, 2000;

Eminescu – mă topesc în flăcări, ed. Litera-David, Chișinău, 2000;

Cumpăna cu două ciuturi, eseuri, ed. Augusta, Timișoara, 2000;

La Pomme d’or, în l. franceză, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2001;

Critice I. Fierăria lui Iocan, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2001;

Brâncuşi, poet al ne-sfârşirii, ed. F.E.P., Chișinău, 2001;

O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ed. Fundaţiei Culturale Române, București, 2002;

Critice II. Centrul şi marginea, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2002;

Duiliu Zamfirescu între Natură şi Idee, ed. Zedax, Focşani, 2002;

Zeul ascuns, eseuri, ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2002;

Esenţa Fiinţei, eseuri, ed. Gunivas, Chişinău, 2003;

Critice III. Orizont mioritic, orizont european, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2003;

Lumea ca o carte, eseuri, ed. Fundaţiei Ideea Europeană, Bucureşti, 2004;

Istoria literaturii române din Republica Moldova (compendiu), Grupul Editorial Litera, Chișinău, 2003;

Critice IV, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2004;

Esenţa Fiinţei, ed. Gunivas, Chișinău, 2003;

Critice V. Po(i)etica arhetipală, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2005;

Europa, sarea Terrei... Vise, Utopii şi Realităţi europene, București, 2007;

Critice. Dialogul valorilor, vol. 6, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2007;

Critice, vol. 7, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2008;

Ion Heliade Rădulescu: Panhymniul Fiinţei, Târgovişte, 2008;

Grigore Alexandrescu: „însuflarea” fiinţării, Târgovişte, 2009;

Grigore Vieru, poetul arhetipurilor. Ediţie reactualizată, Iaşi, 2009;

Mari scriitori români, ed. Silvius Libris, Chișinău, 2010.

Sinele arhaic (dialecticile amintirii şi memoriei la Ion Creangă), ed. Princeps Edit, Iaşi, 2010;

Vasile Cârlova. Poetul sufletului mâhnit, ed. Bibliotheca, Chișinău, 2010;

Critice, vol. 9, ed. Fundaţiei Scrisul Românesc, Craiova, 2011;

Ion Ghica. Amintirea ca existență, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2012;

Mihai Eminescu.Dicționar Enciclopedic, ed. ICR, Chișinău, 2013;

Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni (împreună cu Traian Vasilcău), ist. literară, Tip. Centrală, Chișinău, 2019.

Premii:

Membru de onoare al Academiei Române, 1991;

Premiul „G.Bacovia” al revistei „Ateneu”, 1991;

Maestru al literaturii, 1992;

Membru titular al AŞ din Moldova, 1992;

Premiul Naţional al Republicii Moldova, 1994;

Premiul „Nichita Stănescu”,1995;

Premiul „Lucian Blaga”, 1995;

Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor din România, 1997;

Medalia jubiliară „Mihai Eminescu”, România, 2000;

Medalia jubiliară „Mihai Eminescu”, R.Moldova, 2000;

Premiul Opera omnia al revistei „Convorbiri literare” din Iaşi, 2002;

Premiul pentru excelenţă redacţională al Târgului Internaţional de carte Bookarest, 2002;

Doctor Honoris Causa. Universitatea de Stat din Tiraspol, 2007.

Premiul special acordat de Primăria Chişinău pentru volumele "Sinele arhaic (dialecticile amintirii şi memoriei la Ion Creangă)" şi "Vasile Cârlova. Poetul sufletului mâhnit" (Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ed. a XV-a, Chişinău, 2011).

Ordinul Republicii, 1996 (refuzat în semn de protest);

Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de cavaler, 2002.