Fondată in 1920

Mihail Gh.

Cibotaru

Născut: 21 iunie 1934, Vărvăreuca, județul Soroca, astăzi r. Florești. .

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, 1959.

Debut editorial: Tăcerea pădurilor, 1965.

Cărți publicate:

(selectiv)

Tăcerea pădurilor, proză, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1965;

Durerea liniştii, proză, Cartea Moldovenească, Chișinău,1969;

Glasul inimii, publicistică, Cartea Moldovenească, Chișinău,1971;

Semănătorii, roman, Literatura artistică, Chișinău, 1977;

Tăcerea pădurilor, proză, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1965;

Oameni de omenie, publicistică, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1981;

Sârjoaca, proză, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1984;

Drumuri, roman, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1984,

Îndrăzneala, roman, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1983;

Păsări călătoare, proză, ed. Hyperion, Chișinău, 1991;

Bătăuşul. Un rătăcit printre străini, microroman, ed. ARC, Chișinău, 2013;

Eclipsa, roman, ed. Augusta, Timișoara, 2005;

Ministru poţi şi să nu fii, publicistică, s.n., Chișinău, 2007;

Ispite teatrale, ed. Draghiştea, Chișinău, 2007;

Crestături pe tulpina unui destin, publicistică, s.n., Chișinău, 2013;

Către voi, prin lumina întunericului, proză, ed. cartier, Chișinău, 2018.

Premii:

Premiul de Stat al RSSM pentru volumul de publicistică „Sârjoaca”,

Ordinul „Gloria Muncii”, 1996,

Ordinul Republicii, 2015.