Fondată in 1920

Gheorghe

CHIRIŢĂ

Născut: 17 ianuarie 1949, Ialoveni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Străine, 1973.

Debut editorial: Viaţa lui Salvador Dali povestită de Salvador Dali (traducere), 1996.

Cărți publicate:

Traduceri în limba română:

Viaţa lui Salvador Dali povestită de Salvador Dali, ed. Cartier, Chișinău, 1996;

Claude Dubear. Criza identităţilor: Interpretarea unei mutaţii, ed. Știința, Chișinău, 2003;

Cronica Basarabiei, 1918-1944: mărturii din presa timpului şi imagini de epocă, ed. Moldpres, Chiușinău, 2012.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 1996;

Premiul Uniunii Latine, 2005.