Fondată in 1920

Gheorghe

Calamanciuc

Născut: 7 februarie 1945, Mihoreni, Ţinutul Herţei, fostul jud. Dorohoi, actualmente în Ucraina.

Studii: Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat "Al. Russo", Bălţi, R. Moldova (1970).

Debut editorial: Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbătrânit, 1998.

Cărți publicate:

Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbătrânit, piesă, Deea-Fecioara din lacrima cerbului, basme pentru copii, Caprele verzi etc., dramaturgie, ed. ARC, Chişinău, 1998;

Ispita inecului, dramaturgie; Poemele repaosului, poezie, SIVIS S.R.L., Chişinău, 2001;

Toamnele lui Adam, poezie, ed. Augusta, Timişoara, 2004;

Ultimul Urmaş al lui Ştefan-Vodă, piese; Să mă iubeşti, sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă, monodrame, Tipografia Centrală, Chişinău, 2005;

Salvaţi capra lui Creangă! teatru pentru copii, ed. Prut-Internaţional, Chişinău, 2007;

Vise cu brânduşe, povestiri pentru copii, Tipografia Centrală, Chișinău, 2007;

Ghicitori pentru hâtrişori, ghicitori în versuri pentru copii, ed. Editera-Prim SRL, Chişinău, 2007;

Să-ţi fie dor de tine, nuvele, ed. Editerra-Prim SRL, Chişinău, 2009;

Singur, în 50 de poeme, poezie, ed. Timpul, Iași, 2010;

Târziul, în 50 de poeme, poezie, ed. Princeps Edit, Iași, 2011;

Donjuan de mucava, roman, ed. Editerra-Prim SRL, Chişinău, 2011;

Donjuan în derivă, roman, ed. Editerra-Prim SRL, Chişinău, 2012;

Alunecarea din vis, poezie, ed. Lumina, Chişinău, 2012;

Vise cu Dumnezeu, proză pentru copii, ed. Prut, Chişinău, 2013;

Celebritatea ghinionistului, roman, Chișinău, s.n., 2015;

Poeme de citit bătrânețea, s.n., Chișinău, 2016;

Cerul din Ilicatinca: romanul celor doi potrivnici, ed. eLiteratura, Bucureşti, 2017;

Răzvrătiri publicistice, FEP Tipografia Centrală, Chișinău, 2018;

Numele meu e femeie, nuvele, ed. Junimea, Iași, 2018;

50 de sonete pentru îndrăgostiții de fantasme, poezie, ed. Princeps, Chișinău, 2019.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (2007).