Fondată in 1920

Alexandru

Burlacu

Născut: 8 iunie 1954, Chitai, Chilia, Ucraina.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea de Litere (1977).

Debut editorial: Scriitori de la „Viaţa Basarabiei” (în colab.), 1990.

Cărți publicate:

Scriitori de la „Viaţa Basarabiei” (în colab.), ed. Hyperion, Chișinău, 1990;

Critica în labirint, studii și eseuri, ed. Arc, Chișinău, 1997;

Mișcarea literară din Basarabia anilor ’30: atitudini și polemici, C.C.R.E. Presa, Chișinău, 1999;

Proza basarabeană: fascinaţia modelelor, ed. Cartier, Chișinău,1999;

Poezia basarabeană și antinomiile ei, CEP USM, Chișinău, 2001;

Literatura română din Basarabia. Anii ’20-’30, ed. Tehnica-Info, Chișinău, 2002;

Tentaţia sincronizării, ed. Augusta, Timișoara, 2002;

Texistenţe, vol. 1, Drama zborului sfânt, ed. Elan-Poligraf, Chișinău, 2007;

Texistenţe, vol. 2, Scara lui Osiris, Elan-Poligraf, Chișinău, 2008;

Vladimir Beșleagă: Po(i)etica romanului, ed. Gunivas, Chișinău, 2009

Proza basarabeană din sec. al XX-lea, ed. Gunivas, Chișinău, 2011;;

Texistențe, vol. III, ed. Profesional service, Chișinău, 2012.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (1997, 1999, 2007). Premiul USR, filiala

Chișinău (2008).