Fondată in 1920

Gheorghe

Budeanu

Născut: 5 ianuarie 1954, Dolna, Nisporeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică 1976.

Debut editorial: Transnistria în flăcări, reportaje de pe front, 1993.

Cărți publicate:

Transnistria în flăcări, reportaje de pe front, ed. Hyperion, Chișinău, 1993;

Vai, sărmana turturică... (monografie despre interpreta Maria Drăgan), ed. Hyperion, Chișinău, 1999;

33 la Masa Tăcerii, Tipografia Centrală, Chișinău, 2010;

Portrete pe muchie de secol, s.n., Chișinău, 2013;

Un strigăt pe Nistru, roman, Tip.Centrală, Chișinău, 2019.

Premii:

Premiul Ministerului Afacerilor Interne din R.Moldova, 1993.