Fondată in 1920

Grigore

Botezatu

Născut: 14 ianuarie1929, Baraboi, judeţul Bălţi, actualmente r. Dondușeni.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filologie (1954).

Debut editorial: Poveşti norodnice moldoveneşti, 1955.

Cărți publicate:

Poveşti norodnice moldoveneşti, ed. Școala sovietică, Chișinău, 1955;

Poveşti, ed. Școala sovietică, Chișinău, 1956;

Basme şi snoave, ed. Școala sovietică, Chișinău, 1958;

Făt - Frumos şi Ileana Cosînzeana – sora Soarelui, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1967;

Folclorul haiducesc în Moldova, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1967;

Poveşti fantastice, alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile, ed. Știința, Chișinău, 1976;

Poveşti nuvelistice, alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile, Chișinău, 1980;

Auzit-am din bătrâni. Legende moldoveneşti, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1981;

Făt - Frumos şi Soarele, poveste, Chișinău, 1982;

Plugul de aur. Parabole şi poveşti nuvelistice, selecţie şi comentarii, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1985;

Doi feţi-logofeţi cu părul de aur, poveşti, Chișinău, 1989;

(coautor) Creaţia populară. Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria şi Bucovina, ed. Știința, Chișinău, 1991;

Făt-Frumos și Soarele. Povești populare din Basarabia, ed. Minerva, București, 1995;

Apa tinereților, ed. Cartea Moldovei, Chișinău, 2004;

Coroana de aur, ed. Cartea Moldovei, Chișinău, 2007;

Povești și snoave, ed. Arc, Chișinău, 2013.

Premii:

Premiul Simion-Florea Marian al Academiei Române, 1995;

Premiul USM pentru volumul Apa tinereților, 2005;

Ordinul Gloria Muncii, 1996;

Medalia Dimitrie Cantemir, 2004.