Fondată in 1920

Eliza

Botezatu

Născut: 7 noiembrie 1938, Briceni, Dondușeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1961).

Debut editorial: Poezia meditativă moldovenească, 1977.

Cărți publicate:

Poezia meditativă moldovenească, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1977;

Teoria și metodica compunerii, ed. Lumina, Chișinău, 1978;

Patosul patriotic și internaţionalist al poeziei, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1979;

Cheile artei: Studiu asupra creaţiei literare a lui George Meniuc, Chișinău, 1980, ed. a II-a CEP USM, Chișinău, 2012;

Poemul moldovenesc contemporan, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1981;

Literatura moldovenească pentru copii, ed. Lumina, Chișinău, 1984;

Prezenţi în front, ed. Știința, Chișinău, 1985;

Compunerea, ed. Lumina, Chișinău, 1985;

Lumina darnică a poeziei, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1987;

Poezia și folclorul: puncte de joncţiune, ed. Știința Chișinău, 1987;

Poezia și dialectica vieţii, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1988;

Critica literară, ed. Cartea Moldovei, Chișinău, 2009;

Dumitru Matcovschi: itinerar liric, ed. Lumina, Chișinău, 2012.

Premii:

Ordinul Gloria Muncii.

Eminent al Învăţământului Public din Moldova.