Fondată in 1920

Vasile

Bahnaru

Născut: 24 octombrie 1949, Micleuşeni, Nisporeni.

Studii: Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Filologie.

Debut editorial: Omonimele în limbă şi în dicţionare, Ed. Ştiinţa, Chișinău, 1988

Cărți publicate:

Omonimele în limbă şi în dicţionare, Ed. Ştiinţa, Chișinău, 1988;

Mutaţii de sens: cauze, modalităţi, efecte, studiu monografic, Ed. Ştiinţa, Chișinău, 1990;

Dicţionar explicativ pentru elevi (în colab.), Ed. Ştiinţa, Chișinău, 1991;

Mic dicţionar de neologisme, București, 1995;

Dicţionar de omonime, Chișinău, 2005;

Dicţionar de antonime, Chișinău, 2007;

Elemente de lexicologie şi lexicografie , studiu monografic, Chișinău, 2008;

Elemente de semasiologie română, studiu monografic, Chișinău, 2009;

Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice, Chișinău, 2015.

Premii:

Premiul Naţional „Grigore Vieru, 2009.