Fondată in 1920

Vasile

Bahnaru

Născut: 24 octombrie 1949, Micleuşeni, Nisporeni.

Studii: Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Filologie.

Debut editorial: Omonimele în limbă şi în dicţionare, 1988.

Cărți publicate:

Omonimele în limbă şi în dicţionare, ed. Ştiinţa, Chișinău, 1988;

Mutaţii de sens: cauze, modalităţi, efecte, studiu monografic, ed. Ştiinţa, Chișinău, 1990;

Dicţionar explicativ pentru elevi (în colab.), ed. Ştiinţa, Chișinău, 1991;

Mic dicţionar de neologisme, București, ed. Iiriana, 1995;

Dicţionar de omonime, ed. Știința, Chișinău, 2005;

Dicţionar de antonime, ed. Știința, Chișinău, 2007;

Elemente de lexicologie şi lexicografie, studiu monografic, ed. Știința, Chișinău, 2008;

Elemente de semasiologie română, studiu monografic, ed. Știința, Chișinău, 2009;

Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia, ed. Princeps edit, Chișinău, 2011;

Lingvistică şi civilizaţie, ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2013;

(coautor) Congresul al 3-lea al Uniunii scriitorilor din RSS Moldovenească (14-15 octombrie 1965). Studiu și materiale, ed. Tehnica-Info, Chișinău, 2015.

Premii:

Premiul Naţional „Grigore Vieru”, 2009;

Premiul Festivalului internaţional de poezie “Mihai Eminescu”, ediţia a XXIII-a, 13-14 ianuarie 2014.

Ordinul Republicii, 2010.