Fondată in 1920

Dumitru

Apetri

Născut: 21 octombrie1940, Târnăuca, Dorohoi, azi r-nul Herţa, Ucraina.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Cernăuţi, Facultatea de Litere, 1967.

Debut editorial: Lire înfrăţite (ediţie bilingvă, în româneşte şi ucraineşte), Ch., 1979

Cărți publicate:

Lire înfrăţite (ediţie bilingvă, în româneşte şi ucraineşte), Chișinău, 1979;

Vasile Bogrea, Scrieri alese (volum îngrijit de D.Apetri, în colab.), Chișinău-Bucucurești, 1998;

Omagiu lui Taras Şevcenko (selecţia, redacţia şi coautor), Chișinău, 1999;

Bucovina: cultură, personalităţi, destine, eseuri, Ed. Augusta, Timişoara, 2000; (coautor), Buc., 2003; Dialogul intercultural. Aspecte le receptării literare, Chișinău, 2006;

Eseuri şi profiluri literare, Chișinău, 2007;

Arta replăsmuirii artistice (traductologie), Chișinău, 2008;

Atitudini şi opinii, Chișinău, 2010;

Cronici literare și culturale, Chișinău, 2015.

Premii:

Premiul USM pentru debut, 2001;

Premiul Relații culturale al USM, 2016.