Fondată in 1920

Dumitru

Apetri

Născut: 21 octombrie1940, Târnăuca, Dorohoi, azi r-nul Herţa, Ucraina.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Cernăuţi, Facultatea de Litere, 1967.

Debut editorial: Lire înfrăţite, 1979.

Cărți publicate:

Lire înfrăţite, culegere, (ediţie bilingvă, în româneşte şi ucraineşte), ed. Litereatura artistică, Chișinău, 1979;

Bucovina: cultură, personalităţi, destine, eseuri, ed. Augusta, Timişoara, 2000; (coautor), Buc., 2003; Dialogul intercultural. Aspecte le receptării literare, ed. AȘM, Chișinău, 2006;

Eseuri şi profiluri literare, s.n., Chișinău, 2007;

Atitudini şi opinii, articole, profiluri literare, eseuri şi recenzii, ed. Princeps magna, Chișinău, 2010;

Cronici literare și culturale, cărţi, personalităţi, evenimente, CEP USM, Chișinău, 2015;

Mihai Morăraș. O sută și una de poezii. Selecția versurilor și referințe de Dumitru Apetri. Editura "Academiei Române", 2018;

Eminescu sporind a lumii taină. Culegere de studii, articole, cronici și recenzii. Chișinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Știința", 2020;

Amurguri. Nuvelete și crochiuri. Editura "Quadrat", 2020;

Profesorii - grădinari ai ființelor umane. Profiluri, eseuri, articole. Chișinău, Editura "Lumina", 2021.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru debut, 2001;

Premiul Relații culturale al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2016;

Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, Academia de Științe a Moldovei, 2020;

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, cartea de publicistică ,Profesorii - grădinari ai ființelor umane, Chișinău, 2021.