Fondată in 1920

Dumitru

Apetri

Născut: 21 octombrie1940, Târnăuca, Dorohoi, azi r-nul Herţa, Ucraina.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Cernăuţi, Facultatea de Litere, 1967.

Debut editorial: Lire înfrăţite, 1979.

Cărți publicate:

Lire înfrăţite, culegere, (ediţie bilingvă, în româneşte şi ucraineşte), ed. Litereatura artistică, Chișinău, 1979;

Bucovina: cultură, personalităţi, destine, eseuri, ed. Augusta, Timişoara, 2000; (coautor), Buc., 2003; Dialogul intercultural. Aspecte le receptării literare, ed. AȘM, Chișinău, 2006;

Eseuri şi profiluri literare, s.n., Chișinău, 2007;

Atitudini şi opinii, articole, profiluri literare, eseuri şi recenzii, ed. Princeps magna, Chișinău, 2010;

Cronici literare și culturale, cărţi, personalităţi, evenimente, CEP USM, Chișinău, 2015.

Premii:

Premiul USM pentru debut, 2001;

Premiul Relații culturale al USM, 2016.