Fondată in 1920

Ștefan

AGACHI

Născut: 28 mai 1952, Cioburciu, Tighina.

Studii: Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Debut editorial: Însurătoarea mea din urmă, 1995.

Cărți publicate:

Însurătoarea mea din urmă, epigrame, ed. Museum, Chișinău, 1995;

Piatra din sân, s.n., Chișinău, 1995;

Sălbatecul de pe insulă, poezie, ed. Pontos, Chișinău, 2003;

Microfonul nr. 1, epigrame și aforisme, ed. Pontos, Chișinău, 2003;

Calul Troian, aforisme, paradoxisme, ed. Balacron, Chișinău, 2007;

Șapte duminică, versuri pentru copii, s.n., Chișinău, 2009;

Timpuri și năravuri, epigrame și aforisme, ed. Disigma, Chișinău, 2010;

Spre Europa, epigrame și aforisme, ed. Balacron, 2012;

Primăvara așteptând Veșnicia…, poezie, ed. Balacron, Chișinău, 2012;

Ținta, album de caricaturi, ed. Balacron, 2012;

Bani lui moș Goriță, nuvele și miniaturi umoristice, Ed. Balacron, Chișinău, 2012;

Pasăre-n alertă, gândurile…, aforisme, Ed. Pontos, Chișinău, 2015;

La Nistru, la Mărgioara…, istorie, Ed. Pontos, Chișinău, 2015;

File de istorie Vechiul târg Cioburciu, istorie, Ed. Pontos, Chișinău, 2016;

Tentativă de umor, epigrame, Ed. Pontos, Chișinău, 2016;

Sentințe epigramatice, epigrame, s.n., Chișinău, 2017;

Împăratul din flori, nuvele și miniaturi umoristice, s.n., Chișinău, 2017;

Izvorâte din adâncuri, maxime și cugetări, Tipografia Centrală, Chișinău, 2022;

Dansul sulițelor, epigrame, fabule și satire, Tipografia Centrală, 2022.

Premii: