Fondată in 1920

Premiile USM 2018

Gala

  • Eugenia Bulat, premiul juriului pentru poezie
  • Doina Postolachi, premiul juriului pentru roman
  • Anatol Moraru, premiul juriului pentru proză scurtă
  • Maria Pilchin, premiul juriului pentru eseu, critică și istorie literară
  • Alexandru Vakulovski, premiul juriului pentru traduceri
  • Petre Popa, premiul juriului pentru copii și tineret
  • Valintin Guțu, premiul juriului pentru publicistică
  • Elena Druță, premiul juriului pentru debut

Au fost prezenți din partea altor instituții importante de stat: domnul Orest Dabija, șef al Direcției Cooperare Internațională al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; domnnul Alexandru MUREȘAN, prim colaborator - ministru plenipotenţiar al Ambasadei României în Republica Moldova; din partea Ministerului Afacerilor Interne doamna consilier Alina Zbancă; precum și doamna Stela Mitriuc, șefă interimară a Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

Totodată au participat și o parte din sponsorii și susținătorii Galei Premiilor din acest an: domnul VugarNovruzov, președintele Congresului Azerilor din Republica Moldova; doamna Lilia Bolocan, director AGEPI; domnul Valeriu Nemerenco, pretor al Preturii Buiucani; domnul Tudor Copaci, director general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică; domnul Serghei Evstratiev, președintele Asociației Internaționale „Personalitate”. Din partea mass-mediei au fost prezenți doamna Ecaterina Stratan, director TV Moldova și Veaceslav Gheorghișenco, director Radio Moldova.

Ca în fiecare an au existat două categorii de premii: cele ale juriului, alcătuit din Dumitru Apetri, Leo Bordeianu, Aliona Grati (președinte), Elena Prus, Vitalie Răileanu, CălinaTrifan (secretar) și Ianoș Țurcanu și cele acordate de Consiliul Uniunii Scriitorilor.

Premiile juriului Uniunii Scriitorilor din Moldova au fost acordate următorilor scriitori:

Cartea de poezie

Eugenia Bulat – Dialogurile străinei cu vechiul său prieten Alter, EdituraJunimea;

Cartea de proză scurtă

Anatol Moraru – Punct de vedere, Editura Junimea.

Cartea de proză (roman)

Doina Postolachi – Ambroise,EdituraTracusArte;

Cartea de eseu, critică şi istorie literară

Maria Pilchin – Poezie, eros şi putere, EdituraPrut;

Cartea de traduceri

Alexandru Vakulovski – Elcin. Capul, Editura Arc.

Сartea pentru copii și tineret

Petre Popa – Blazonul veşniciei, Uniprint.

Publicistică

Valentin Guţu – Duşi cu Titanicu’, Editura Cartier;

Cartea de debut

Elena Druţă – Fiind imagine, Editura Datagroup.

Premiile Consiliului Uniunii Scriitorilor au fost:

Premiul Opera Omniaa fost acordat scriitorului Paul Goma.

Premiul de Excelență le-a fost înmânat scriitorilor Nicolae Rusu și Vasile Gârneț.

Premiul Relații Culturale i-a revenit scriitorului și istoricului Iurie Colesnic.

Premiile speciale s-au acordat următorilor promotori ai culturii:

Domnului Vugar Novruzov, președinte al Congresului azerilor din RM, și Excelenței Sale Gheorghe Leucă, ambasador al RM în Azerbaijan, DIPLOMA DE ONOARE pe anul 2017 pentru promovarea dialogului cultural moldo-azer.

Domnului Igor Volnițchi i s-a decernat premiul special Nizami, instituit și acordat al treilea an consecutiv de Congresului azerilor din RM.

Premii pentru promovarea activităților literare în mass-media au fost decernate doamnei Lidia Popodneac și domnului Nicolae Roibu.

De asemenea, premii speciale s-au acordat scriitorilor:

Val Butnaru – „Misterioasa dispariție a lui Teo Neamțu”, Editura Cartier.

Nina Corcinschi și Andrei Țurcanu – Cartea din mâna lui Hamlet, Cartier;

Irina Nechit – Caruselul primăverii, Prut;

Serghei Evstratiev – Un paznic în Cușmaria, Universul.

Florentin Leancă – pentru ilustrarea revistei antologice de limbă azeră Dunya, dedicat literaturii din RM.

Nicolae Fabian – pentru coordonata imnică și transcendentală a poeziei sale.