Fondată in 1920

Păstorul de timpuri - Ion Buzdugan.

130 de ani de la naștere

Pe data de 27 martie 2019 a avut loc o masă rotundă dedicată lui Ion Buzdugan (n. 1887) privind rolul acestuia în mișcarea de renaștere națională și în dezvoltarea literaturii române din Basarabia în prima jumătate a secolului al XX-lea. Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, a prezentat succint scene din viața și activitatea cunoscututlui înaintaș, utilizând mai multe slaiduri cu imagini de epocă, titluri de carte, precum și materiale extrase din diverse ziare și reviste în temei din Basarabia interbelică. Protagonist al pregătirii și înfăptuirii Actului istoric al Unirii Basarabiei cu Patria, Ion Buzdugan a fost o personalitate complexă și neordinară a timpului său. Profesorul Gheorghe Baciu, autorul unei cărți enciclopedice dedicate personalităților basarabene, a subliniat patriotismul accentuat al lui Ion Buzdugan, exprimat îndeosebi în primele decenii ale secolului XX. Istoricul Ion Țurcanu a afirmat că Ion Buzdugan a fost unul dintre cei mai activi membri ai Sfatului Țării, fiind un catalizator al vieții politice din acea perioadă. Totodată, a adus la cunoștință că Ion Buzdugan a participat, ca membru al Comisiei agrare, în Sfatul Țării după ce se realizase Actul Unirii. Istoricul Ion Negrei a amintit că a mai existat o declarație a Actului Unirii, pe care o propaga fracțiunea țărănească din Sfatul Țării și care prevedea federalizarea României. Ion Buzdugan a fost unul dintre cei care au respins vehement această declarație, considerând-o nocivă și periculoasă pentru statul român în condițiile de atunci. La eveniment au mai luat cuvântul Vladimir Beșleagă, Mihai Papuc ș.a.