Fondată in 1920

Mitropolitul Gurie Grosu în conștiința posterității

Masă rotundă consacrată mitropolitului Gurie Grosu

Uniunea Scriitorilor din Moldova, împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu” și cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, au organizat pe data de 21 februarie 2019 o masă rotundă intitulată „Gurie Grosu în conștiina posterității”. Evenimentul s-a desfășurat în colaborare cu Asociația Obșteasă „Mitropolitul Gurie Grosu”. În acest context a fost lansată cartea înaltului ierarh „Procesul și apărarea mea” (editura Epigraf, 2018). Este vorba de volumul trei al operelor mitropolitului (cele două au fost lansate anterior), care reproduce o ediție apărută la București în 1937. Masa rotundă a fost moderată de Silvia Grosu, președinta Asociației Obștești „Mitropolitul Gurie Grosu”, și Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”. A mai participat și un sobor de preoți dela diferite mânăstiri. În centrul atenției s-a aflat epoca lui Gurie Grosu și procesul intentat mitropolitului în anii 30, în urma căruia mitropolitul a dimisionat. Printre vorbitori trebuie menționați: Arcadie Suceveanu, președinte al Uniuni Scriitorilor din Moldova, Valeriu Matei, directorul Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Nicolae Dabija, Ana Bantoș, istoricii Anatol Petrenco și Ion Negrei. Vorbitorii au dezavuat procesul intentat înaltului ierarh și l-au calificat ca nedrept, lucru recunoscut și de Curtea de Apel din România, care, după cinci ani, l-a repus în drepturi pe cărturarul calomniat. S-a mai spus că pe durata procesului mitropolitul a fost denigrat de presa timpului, în special de cea de o anumită coloratură care urmărea unele scopuri clare. Totodată, preoții prezenți la eveniment au afirmat că în cadrul Sinodului de la Chișinău va fi dezbătură într-un viitor apropiat problema canonizării mitropolitului Gurie Grosu. La finele discuțiilor Asociația Obștească „Mitropolitul Gurie Grosu” a acordat câteva diplome persoanelor care s-au ocupat de moștenirea ilustrului preot. La eveniment a fost prezent corespondentul de la Radio Moldova Andrei Viziru.