Fondată in 1920

Ion Gheorghiță.

80 de ani de la naștere

Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” au organizat pe data de 2 aprilie 2019 un moment comemorativ „Ion Gheorghiță – 80 de ani de la naștere”. Moderator – Arcadie Suceveanu, președinte al USM. În cuvântul de deschidere dl Arcadie Suceveanu i-a prezentat pe membrii familiei Gheorghiță sosiți la manifestare și a expus principalele jaloane din viața și activitatea scriitorului dispărut prematur (1939-1991). A menționat că Ion Gheorghiță s-a aflat printre primii intelectuali de la noi care au inițiat procesul de renaștere națională, întocmind o listă de revendicări, cu care a mers, împreună cu un grup de delegați, la Moscova pentru a o prezenta lui M.S. Gorbaciov. Dl Președinte al USM a reiterat că principalele domenii scriitoricești, în care a excelat cel pe care îl comemorăm, au fost poezia, traducerea și litertura pentru copii. A mai amintit că acum zece ani a fost editat un volum de versuri ale lui Ion Gheorghiță, iar anul viitor va apărea un volum asemănător în cadrul colecției Festivalului de Poezie Primăvara Europeabă a Poeților. În încheiere, a spus că un număr proaspăt al revistei Alunelul a inserat materiale legate de omagiat. Dl Arcadie Suceveanu a înmânat câteva explemplare de revistă familiei poetului. Vasile Malanețchi, directorul MNL „Mihail Kogălniceanu”, a selectat date din biografia și creația autorului, apelând la slide-uri cu imagini. Ion Țâbuleac, coleg de redacție la ziarul Zorile Bucovinei, a dat citire unui text scris acum 10 ani, în care a evocat figura poetului, relevând atmosfera caldă, luminoasă din familia sa. Dumitru Apetri a împărtășit câteva amintiri din perioada cernăuțeană a lul Ion Gheorghiță, când au întreținut legături strânse. Aceste relații nu s-au interupt nici după ce ambii s-au mutat la Chișinău. A scris cronici în care a analizat poezia și traducerile lui Ion Gheorghiță, apreciind spontaneitatea scrisului. Vladimir Beșleagă a elogiat grupul de scriitori cernăuțeni sosiți la Chișinău și care au adus un aer de primenire în peisajul destul de arid al literaturii de atunci. Ion Ciocanu a depănat amintiri din perioada când poetul abia venise la Chișinău și a recomand un grupaj de versuri ale lui Ion Gheorghiță, ca acestea să fie publicate într-o revistă prestigioasă. A pomenit despre unele laturi mai puțin plăcute ale caracterului celui sărbătorit astăzi. Ana Bantoș a mărturisit că a fost atrasă, atunci când s-a ocupat intens de poezia lui Ion Gheorghiță, îndeosebi de formele fixe, uzitate și manevrate cu măiestrie. Ioan Mânăscurtă a precizat că au avut ambii o activitate comună în Colegiul de traducere, înființat la Chișinău la insistența imperioasă a lui Ion Gheorghiță. Vorbitorul a mai precizat că a scris pentru revista Moldova un articol, intitulat „Întemeietorul”, întrucât îl vede pe Ion Gheorghiță înainte mergător în mai multe domenii și tărâmuri nu numai strict literare. Pe marginea evenimentului au luat cuvântul și alți vorbitori, care au punctat diferite momente din biografia și creația scriitorului omagiat la 80 de ani.