Fondată in 1920

Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”

CUVÂNTUL- SCÂNTEIA DE DIVINITATE A POEZIEI

  • None
  • None

Acest for literar se desfășoară sub egida Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, al cărui director este distinsul scriitor Ion CEPOI, cu participarea Primăriei Târgu Cărbunești, baștina părinților lui Tudor Arghezi, a Consiliului Județean Gorj și, firește, sub înaltul patronaj al Uniunii Scriitorilor din România.

Printre participanții la Festival s-a aflat dl academician Nicolae MANOLESCU, Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, președinte de onoare al Festivalului, dl Gabriel CHIFU, vicepreședinte al USR, dl Răzvan VONCU, redactor-șef al revistei „România Literară”.

La acest important eveniment literar au participat invitați din mai multe țări: Enrique NOGUERAS (Spania), Menachem M.FALEK (Israel), Liliana GALOR (Israel) Vojislav KARANOVICI (Serbia), Daniel LEVENTE PAL (Ungaria), Vasile BÂCU(Cernăuți, Ucraina), Valeriu ȚÂBULENKO (Ucraina) ș.a.

Uniunea Scriitorilor din Moldova a fost reprezentată de poetul, prozatorul și publicistul Ion ANTON, redactor-șef al săptămânalului „Florile Dalbe”, care a participat activ la toate acțiunile Festivalului (simpozion, lansări de carte și reviste, recitaluri, expoziții etc.) și a fost distins cu Premiul Național „Tudor Arghezi” pentru promovarea creației argheziene. În mesajul său de salut, scriitorul chișinăuian a mărturisit despre modul cum a cunoscut el, în anii studenției, creația lui Tudor Arghezi, care i-a servit drept model de ars poetica. Ion Anton s-a referit în special la particularitățile lingvistice în poetica argheziană, subliniind faptul că anume cuvântul este scânteia de divinitate a poeziei lui Tudor Arghezi. Scriitorul moldovean a conchis că autorul volumelor de poezie „Cuvinte potrivite” și „Flori de mucigai” a șlefuit cu migală logosul simplu spre a-i da o strălucire poetică nobilă, respectând convingerea sa (și a moderniștilor generației sale, urmași ai lui Baudelaire), că nu există cuvinte poetice și nepoetice, ci toate cuvintele limbii române sunt demne să exprime sentimente și sensuri, dacă sunt mânuite de un veritabil talent. Evident, Ion Anton s-a referit și la minunatele cărți pentru copii ale lui Tudor Arghezi, făcând promisiunea să-i familiarizeze și pe cititorii revistei „Florile Dalbe” cu poezia argheziană.

Ion POPESCU-BRĂDICENI, scriitor, profesor universitar, Târgu Jiu, România