Fondată in 1920

Colocviul „Bucovina: Pagini de istorie și literatură”.

Întâlnire cu un grup de cercetători din Suceava

  • Doina Cernica, Constantin Ungureanu, Alis Niculică și Arcadie Suceveanu

În cadrul evenimentului au fost lansate câteva cărți, legate de viața și activitatea bucovinenilor din actualitate și de pe parcursul istoriei:

Emil Satco, Alis Niculică, „Enciclopedia Bucovinei” (3 volume);

Constantin Ungureanu, Călin Pantea, „Atlasul Bucovinei”;

Doina Cernica, „Dulce-amar de Bucovina” și „Privește și încearcă să vezi. Povești de călătorie”.

Arcadie Suceveanu a vorbit, în debut, despre destinul dramatic al Bucovinei și despre personalitățile istorice care au marcat, de-a lungul timpului, istoria acestei provincii românești: Alecu Russo, Mihail Kogălniceanu, Mihai Eminescu, George Enescu, Paul Celan ș.a. Vorbitorul a accentuat tragedia care s-a abătut asupra Bucovinei de Nord începând cu perioada postbelică și încheind cu legea adoptată recent de statul ucrainean, prin care se impune limba ucraineană ca singura limbă de cultură a minorităților conlocuitoare. Astfel, multiculturalismul și multilingvismul, care a caracterizat din totdeauna acest ținut năpăstuit, pare a fi anulat brutal.

În continuare, oaspeții colocviului au prezentat „Enciclopedia Bucovinei”, carte capitală, apărută în anul centenarului Marii Uniri.

Doina Cernica a subliniat că proiectul a fost inițiat de Emil Satco și continuat, după moartea sa, de fiica lui, Alis Niculică. Vorbitoarea a menționat că în perioada comunistă nu s-a putut vorbi o lungă perioadă de vreme despre Bucovina, termenul fiind tabuizat. Abia în 1981, Emil Satco l-a putut utiliza într-o cercetare dedicată Bucovinei. După care au urmat și altele. Cărțile publicate ulterior de el și de alți cercetători au contribuit la reluarea raporturilor de pe ambele părți ale graniței României. Studiile lui Emil Satco întreprinse de la cea dată au condus la apariția lucrării monumentale „Enciclopedia Bucovinei”.

Constantin Ungureanu a precizat că Enciclopedia include o serie de materiale: personalități, localități, reviste etc., nu numai din Nordul și Sudul Bucovinei, ci și din zone adiacente, precum Ținutul Herței sau zona Fălticenilor. Raportorul a amintit că lucrarea este una de pionierat și poate servi drept model și pentru provincia basarabeană, care încă nu a inițiat un asemenea proiect cultural.

Alis Niculică a spus că avea temeri să participe la acest proiect grandios, deoarece i se părea că o depășește, dar apropierea datei centenarului Marii Uniri a determinat-o să se angajeze și să ducă la bun sfârșit munca începută de tatăl său. Coautoarea volumului a specificat că nu ar fi izbutit să finalizeze lucrul fără ajutorul Bibliotecii Județene din Suceava natală, care a finanțat editarea lucrării. În încheiere, Alis Niculică a rezumat unele evenimente marcante cuprinse în textul celor trei volume enciclopedice.

Constantin Ungureanu, istoric, a comentat pe larg istoria și conținutul Atlasului Bucovinei, precizând că cel de al doilea autor al volumului este un profesor de la Oradea, specialist în domeniul istoriei geografice. Vorbitorul a mai spus că la baza atlasului se află teza sa de doctorat, amplificată și aprofundată în timp. A mai vorbit despre dificultățile întâlnite în procesul cercetării, cum ar fi materialul colectat, elaborat după criterii științifice diferite, imposibil de unificat, insuficiența sau tendențiozitatea multor informații.

Colocviul s-a terminat cu prezentarea celor două cărți ale Doinei Cernica. Autoarea a dezvăluit materia lor și atașamentul profund față de istoria și problemele Bucovinei istorice.

Pe marginea celor discutate s-au pronunțat: Mihai Pătraș, profesor, Vasile Malanețchi, Dumitru Apetri, Teo Chiriac ș.a.

Medalionul bucovinean a luat sfârșit cu un moment de muzică populară, întreținut de Ion Paulencu „Cântă cucu-ntr-un brăduț” și cu un recital susținut de poeții originari din spațiul rememorat.