Fondată in 1920

B.P. HASDEU - 180 DE ANI DE LA NAȘTERE

(SALA CU CĂMIN A USM)

LUNI, 26 FEBRUARIE 2018

10.00. Aleea clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare”, Chișinău.

Depunere de flori la busturile lui B. P. Hasdeu și Al. Hâjdău.

11.00. Casa Scriitorilor, Sala „Gheorghe Cincilei”

Prezentarea expoziției de carte și publicații periodice

„Opera lui B. P. Hasdeu în ediții antume și postume”

(din colecțiile Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”)

Lansarea cărții „Hasdeu: simțesc că mă fac zeu! sau de la Vladimirescu

la tigaia lui Dinescu” de Octavian Onea (Editura Mythos, Ploiești, 2017).

12.00. Casa Scriitorilor, Sala cu cămin

Colocviu cu genericul „B.P.Hasdeu, un cărturar basarabean ancorat în universalitate”

Moderator: Vasile MALANEȚCHI, director general, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”,

Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie, AȘM,

Mircea COLOȘENCO (București),

Virgiliu Z. TEODORESCU (București),

Octavian ONEA (Ploiești)

Mihai PAPUC (editura „Știința”, Chișinău)

Dumitru Dan MAXIM (Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”).

MARȚI, 27 FEBRUARIE 2018

Casa Scriitorilor, Sala cu cămin

10.00. Proiecția filmului documentar „Evocare”, coproducție TVR-Moldova 1 (1998)

11.00. Bogdan Petriceicu-Hasdeu în monumente de for public și locuri memoriale.

Conferință publică susținută de Virgiliu Z. TEODORESCU (București).

La evenimentele din cadrul programului au participat

oameni de artă, de știință și de cultură, cadre didactice, studenți, elevi –

toți cei care au îndrăgit și prețuiesc spiritualitatea românească.