Fondată in 1920

Adunarea generală a Filialei Chișinău a USR

01 aprilie 2023

Sâmbătă, 1 aprilie 2023, în incinta Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a avut loc Adunarea generală a Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România.

Ordinea de zi a Adunării generale a inclus Raportul de activitate a USR (prezentat de dl Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte al USR), Raportul de activitate a Filialei Chișinău a USR (prezentat de dl Leo Butnaru), alegerea președintelui USR pentru mandatul 2023-2028, alegerea președintelui Filialei Chișinău a USR pentru mandatul 2023-2028, alegerea Comitetului de conducere al Filialei Chișinău, aprobarea Statutului Filialei Chișinău (în redacție nouă).

În cadrul Adunării generale, au luat cuvântul dl Doru Ciucescu, reprezentant al Filialei Bacău a USR, candidat la președinția USR; dl Varujan Vosganian (delegat de președintele în exercițiu al USR, dl Nicolae Manolescu), care a prezentat succint proiectele și programele USR (editarea revistelor literare, accesul tinerilor în USR, facilitarea proiectelor desfășurate de Filiala Chișinău a USR ș.a.); dl Teo Chiriac, președinte al USM, candidat la președinția Filialei Chișinău a USR, care și-a prezentat Programul; dl Vladimir Beșleagă, care a susținut eforturile conducerii Republicii Moldova în repunerea în drepturi a limbii române ș.a.

În urma votării, dl Teo Chiriac a fost ales în calitate de președinte al Filialei Chișinău a USR. De asemenea, în componența Comitetului de conducere a Filialei Chișinău a USR au fost aleși scriitorii: Nicolae Rusu, Val Butnaru, Vitalie Ciobanu, Arcadie Suceveanu, Claudia Partole.

Miercuri, 5 aprilie 2023, în urma numărării voturilor din filialele USR, Nicolae Manolescu a fost reales în calitate de președinte al Uniunii Scriitorilor din România. Noul mandat va avea durata de 5 ani. În prima ședință a Consiliului Uniunii Scriitorilor, întrunit în noua componență, la propunerea președintelui, Varujan Vosganian a fost ales în calitate de prim-vicepreședintele al USR.

Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova