Fondată in 1920

Nicolae Mătcaș a împlinit 80 de ani

27 aprilie 2020

Filologul Nicolae Mătcaș a împlinit astăzi, 27 aprilie, 80 de ani. Cu această fericită ocazie, Uniunea Scriitorilor din Moldova îi urează la mulți, fericiți și rodnici ani, încununați de liniște și împliniri.

Nicolae Mătcaș este doctor în filologie, profesor universitar, cercetător științific, publicist și poet, ex-ministru al Educației și Științei, deținător al ”Ordinului Republicii”. S-a născut în 1940, în satul Crihana Veche, raionul Cahul. A făcut studii primare, gimnaziale și medii în satul natal. În 1962, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filologie, specializarea Limba și literatura moldovenească (română). În perioada 1964-1967, a urmat studii doctorale Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg. A fost conferențiar universitar, profesor universitar, șef de catedră și decan al Facultății de Filologie la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, cercetător științific superior la Institutul de Lingvistică al Academiei de Științe a Moldovei (1978-1985), profesor invitat la Universitatea din București (1994), expert la Direcția relații internaționale din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului din România (1994-2007).

În perioada 1990-1994, Nicolae Mătcaș a fost ministrul Educației și Științei din R. Moldova. În acești ani, a muncit pentru studierea obligatorie în școlile de stat a limbii române, a istoriei românilor și a cursului integral de literatură română. Nicolae Mătcaș a fost participant activ la mișcarea de eliberare națională din anii 1986-1989 și a făcut parte din grupurile de lucru din parlament care au muncit pentru elaborarea proiectelor de legi privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM, oficializarea limbii (1989), expert la Sesiunea a XIII-a a Parlamentului RSSM (august 1989) și militant pentru revenirea la alfabetul latin.

A semnat plachetele de versuri ”Roata de olar. Sonete” (2008), ”Vernale ploi” (2009), ”Un câmp minat, urcușul. Sonete” (2010), etc.

În 1996, Nicolae Mătcaș a fost distins cu ordinul ”Gloria Muncii” și în 2010 – cu ”Ordinul Republicii”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și membru al Uniunii Scriitorilor din România.