Fondată in 1920

Ne-a părăsit Nicolae Bilețchi

30 iulie 2021

Nicolae Bileţchi s-a născut la 12 martie 1937 în satul Oprişeni, județul Rădăuți, azi reg. Cernăuți. În 1959 a absolvit Facultatea de Filologie romano-germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi. Între 1964-1967 a studiat la Institutul de Literatură Universală „M. Gorki” din Moscova, iar în anul 1987 a devenit doctor habilitat în filologie. A fost cercetător științific principal la Institutul de Istorie și Teorie Literară al AŞM. În 1992 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. A publicat sute de studii şi articole, ce reprezintă o contribuție însemnată la studierea sintetico-analitică a procesului literar contemporan.

Este autorul mai multor monografii și culegeri de articole: „Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească” (1972); „Consemnări critice” (1976); „Considerări și reconsiderări literare” (1983); „Romanul și contemporaneitatea” (1984); „Analize și sinteze critice” (2007).

Nicolae Bilețchi a fost laureat al Premiului Prezidiului AŞM, 1989. De-a lungul anilor a fost decorat cu Medalia ,,Meritul Civic”, 1996; Medalia jubiliară de argint ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”, 2006; Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a RM, 2007.

Plecarea sa ne întristează și continuă lungul șir al unor importante pierderi pe care cultura noastră le-a suferit în acest an. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova