Fondată in 1920

Ne-a părăsit Efim Josanu

28 ianuarie

S-a născut la 20 martie 1947, în satul Ciulucani, Telenești. În 1965, a absolvit Școala medie de cultură generală din orașul Telenești și în 1972 - Universitatea de Stat din Moldova.

Din 1971 până în 1993 a activat în Comitetul de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune. A fost comentator sportiv, șef de secție sport în redacția unită de informații Radio TV (1976-1986), redactor-șef al redacției cultură fizică și sport a Radioteleviziunii Moldovenești (1988-1990). Din 1991, timp de 10 ani, Efim Josanu a îndeplinit funcția de președinte al Comitetului Național Olimpic al Republicii Moldova.

În 1986, debutează editorial cu o carte de publicistică sportivă: „Entuziaști ai sportului”, urmată de alte volume. Din 2003 până în 2008 deține funcția de șef al secției de publicistică la săptămânalul „Literatura şi arta”. A colaborat cu „Jurnal de Chișinău”, „Timpul” și „Săptămâna”.

În anul 2004, publică volumul „A fi”, urmat de „Cum poți deveni rege” (2005) și „Cartea Jocurilor Olimpice” (2008).

Jurnalistica lui Efim Josanu s-a aflat mereu la confluența cu proza, prin stilistică și frumusețe, ceea ce a determinat intrarea sa în rândurile Uniunii Scriitorilor din Moldova.

În 1996, a fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii”.

Prin activitatea lui amplă, Efim Josanu le va lipsi atât oamenilor de litere, jurnaliștilor, cât și celor care au iubit, ca și el, sportul și performanța.

Dumnezeu să îl odihnească!

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova