Fondată in 1920

In memoriam Eliza BOTEZATU

10 iunie 2022

Uniunea Scriitorilor din Moldova anunță cu tristețe încetarea din viață a criticului și istoricului literar Eliza Botezatu (7 noiembrie 1938, comuna Briceni, județul Soroca – 9 iunie 2022, or. Chișinău).

Studii: Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova (1956-1961); doctorat la Institutul de Limbă și Literatură al AȘM (1968-1971); diverse cursuri de pedagogie, stilistică și știință literară.

A fost lector-asistent la Institutul Pedagogic ,,Alecu Russo” din Bălți (1961-1966); lector superior (1966); doctor în științe filologice (1972); conferențiar (1973). În perioada 1974-1979, a fost șef de catedră în cadrul aceleiași instituții. Colaborator științific superior la Institutul de Limbă și Literatură al AȘM (din 1979); șef de catedră și profesoară la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău.

A debutat cu poezie în ziarul „Tinerimea Moldovei” (1954). A publicat în presă un număr impresionant de articole și recenzii despre procesul literar contemporan.

Eliza Botezatu a fost secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1986-1987).

Dintre volumele semnate amintim: „Poezia meditativă moldovenească” (1977), „Cheile artei” (1980), „Poemul moldovenesc contemporan” (1981), „Lumina darnică a poeziei” (1987), „Poezia și folclorul: puncte de joncțiune” (1987), „Poezia și dialectica vieții” (1988).

Pentru merite remarcabile, a primit mai multe premii, titluri și distincții: Ordinul „Gloria Muncii” (1999), Insigna „Eminent al Învățământului Public din Republica Moldova” (1978). În 2005, a devenit Doctor Honoris Causa al Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

Prin dispariția Elizei Botezatu, am pierdut un critic literar talentat, un lingvist și un om de cultură de mare sensibilitate.

Uniunea Scriitorilor din Moldova