Fondată in 1920

Excelenței Sale Doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova Domnului Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova

21 august 2021

Consiliul Uniunii Scriitorilor, direcțiile Institutului de Filologie Română ,,B.P.Hasdeu” și Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei reiau apelul de a modifica articolul 13 din Constituție conform adevărului științific.

În 1994 și 1996, Prezidiul și Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei a luat o decizie unanimă care stabilește că denumirea corectă a limbii literare și limbii vorbite în Republica Moldova este limba română.

În favoarea acestui adevăr științific s-au pronunțat romaniștii din întreaga lume, marele lingvist cu renume mondial, originar din Mihăileni, Bălți, Eugeniu Coșeriu, Raymund Piotrowski și alți savanți din Rusia.

Pentru recunoașterea lui au pledat cu diferite ocazii scriitorii și oameni de știință din republică, fiind susținuți și în cadrul istoricelor reuniuni din perioada Renașterii Naționale, în special în cea care a votat Declarația de Independență. Stipularea în aceasta a denumirii corecte a fost ulterior recunoscută de Curtea Constituțională ca fiind prioritară celei incorecte din Constituție.

Formularea neadecvată din articolul 13 continuă să fie un prilej pentru diferite speculații politice, stârnind reacții adverse în sistemul de învățământ, în mediile științifice, în sfera culturii, absurditatea ei discreditând imaginea republicii pe plan internațional.

Aceste motive dictează necesitatea urgentă a modificării articolului în cauză, fapt care va contribui și la readucerea normalității în toate domeniile.

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

Direcția Institutului de Filologie Română ,,B.P.Hasdeu”

Direcția Institutului de Istorie