Fondată in 1920

APELUL Consiliului Național al Românilor din Ucraina

24 august 2021

APEL

Consiliul Național al Românilor din Ucraina susține inițiativa Consiliului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a Institutului de Filologie Română „B.P.Hașdeu” și a Institutului de Istorie al Republicii Moldova privind modificarea art.13 din Constituția Republicii Moldova, prin punerea lui în deplin acord cu adevărul științific și cu Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova din 05 decembrie 2013 privind interpretarea articolului în cauză în corelație cu Declarația de Independență a Republicii Moldova.

Discuțiile sterile și fără de sfârșit, privind denumirea corectă a limbii, afectează grav nu numai situația lingvistică din Republica Moldova, dar și stabilirea justă a denumirii firești a limbii materne a românilor din Ucraina, unii declarați moldoveni la recensămintele oficiale, în urma unei regretabile inerții cauzate de manipularea seculară a mentalului colectiv de către imperiile țarist și sovietic. Fracturarea nu doar etnică, ci și lingvistică, a comunității noastre istorice, în general, dar mai cu seamă în regiunea Odesa, este exploatată cu rea-credință de autoritățile ucrainene. Este de-a dreptul incredibil cum s-a putut schimba, la indicația autorităților, de 4 ori în decurs de 8 ani, denumirea limbii de predare în școlile noastre din Bugeac: în 1992, din „moldovenească” în „română”, în 1998, din „română” în „română (moldovenească)”, în 1999, din „română (moldovenească)” în „moldovenească (română)”, iar în 2000 din „moldovenească (română)” în „moldovenească”.

De un an de zile părinții elevilor din 10 școli din regiunii Odesa se luptă în instanțele de judecată ale Ucrainei pentru obligarea Ministerului Educației și Științei din Ucraina să treacă, în sfârșit, la denumirea corectă a limbii în educația școlară: LIMBA ROMÂNĂ, limbă oficială a UE. Deși Ucraina s-a obligat la cel mai înalt nivel să respecte Opinia Comisiei de la Veneția privind art.7 din Legea Educației, respectiv de a nu aplica cotele lingvistice ucrainene în școlile cu limba moldovenească de predare până la 1 septembrie 2023, în fapt se procedează altfel. Școlile moldovenești din raionul Reni deja au fost trecute, începând cu 1 septembrie 2020, prin ordine ale directorilor de școală, la cotele lingvistice ucrainene, iar Ministerul Educației și Științei din Ucraina refuză categoric să intervină pentru a împiedica acest abuz.

Separatismul lingvistic moldovenesc din regiunea Odesa, aidoma celui de la Tiraspol, afectează grav sub aspect nu doar științific, dar și politic, sistemul educațional din Ucraina. În „limba moldovenească” se predă în școli numai în regiunea separatistă transnistreană și în regiunea Odesa.

E timpul, mult stimați demnitari de cel mai înalt rang ai Republicii Moldova, ca dumneavoastră, de la înălțimea funcțiilor pe care le dețineți în conducerea republicii, să puneți capăt speculațiilor pe tema denumirii limbii oficiale a Republicii Moldova și să dați curs doar opiniilor ce au la bază adevărul științific, nicidecum interesele acelor forțe politice care, s-a dovedit de atâtea ori în istorie, nu doresc binele țării. Atât Academia Română, cât și Academia de Științe a Republicii Moldova și-au spus clar și fără echivoc cuvântul. Vă rugăm ca și Domniile Voastre să aveți curajul să recunoașteți adevărul și să acționați ferm în vederea modificări grabnice a art.13 din Constituție.

Cu deosebită considerație,

Membrii Comitetul Coordonator al Consiliului Național al Românilor din Ucraina

Vasile TĂRÂȚEANU, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

Ilie T. ZEGREA, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți

Vasile BÂCU, președintele Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina „Mihai Eminescu”

Marin GHERMAN, președintele Centrului Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din Ucraina

Ștefan BROASCĂ, vice-președintele Asociației Științifico-Pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina

Mihai MECINEANU, președintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa