Fondată in 1920

ANUNȚ DE LANSARE A CONCURSULUI „PREMIU NAȚIONAL”, EDIȚIA 2023

03 IULIE 2023

Pe data de 30 iunie 2023, la Guvernul Republicii Moldova, s-a desfășurat prima ședință a Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de ministrul culturii, Sergiu Prodan, care este și vicepreședintele Comisiei.

În cadrul ședinței au fost aprobate etapele concursului și condițiile acestuia. În conformitate cu decizia comisiei, în anul curent, etapele II și IV sunt comasate.

Noutatea din acest an este că persoanele notorii pot semna o singură scrisoare de recomandare, astfel fiind asigurată ponderea acesteia. De asemenea, dosarele și scrisorile de recomandare – care nu trebuie să depășească o pagină, se depun concomitent, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail: cancelaria@gov.md, până la data de 28 iulie 2023, ora 15:00.

Adițional, prin decizia Comisiei, s-a stabilit că dosarul va include suplimentar o recenzie – fie din partea instituției/angajatorului, cu referire la activitatea/lucrările candidatului/candidatei, fie din partea unei instituții de profil, alta decât locul de muncă, sau din partea unei persoane cu expertiză în domeniu.

Lucrările științifice/publicațiile urmează să fie prezentate în format electronic cu scanarea coperții și a paginilor nr. 1 și 2, asigurând lizibilitatea textelor, iar candidatul/colectivul de candidați pentru Premiul Naţional trebuie să dețină calitatea de autor sau coautor al acestora.

Menționăm că Guvernul decernează anual până la 10 premii naționale în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenței. Premiul Naţional constă din diplomă, medalie și recompensă bănească în valoare de 100 mii lei.

Pentru informații suplimentare, accesați Regulamentul cu privire la Premiul Național, rubrica dedicată concursului (https://cancelaria.gov.md/ro/apc/premiul-national) sau contactați reprezentanții Cancelariei de Stat la numerele de telefon: 022-250-481, 022-250-583.