Fondată in 1920

2%

None

Termenul limită de depunere a declarațiilor - 25 martie 2019 pentru persoanele juridice și 2 mai 2019 pentru persoanele fizice.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor