Fondată in 1920

Anul literar 2018

13 martie 2019

La Chișinău, pe 13 martie, Uniunea Scriitorilor din Moldova a organizat un eveniment dedicat cărților publicate de autorii basarabeni în 2018.

În deschidere, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, a anunțat despre faptul că un an literar e caracterizat de toate evenimentele din decursul anului, de revistele apărute, de proiectele realizate, dar mai ales de cărțile editate. După care i-a dat cuvântul Mariei Pilchin care a citit referatul despre titlurile de proză ale anului trecut. Scriitoarea și-a rezervat dreptul de a vorbi amplu doar despre volumele pe care le-a considerat cele mai reușite din punct de vedere valoric.

Următorul discurs i-a aparținut criticului și poetului Mircea V Ciobanu, care a făcut un excelent rezumat al anului poetic. O lectură-maraton care a inclus o selecție de versuri din toate cele 33 de cărți publicate anul trecut și prezentate la eveniment. Această selecție a putut oferi un tablou amplu al poeziei de la noi, dar și – după cum menționa criticul – al grupurilor literare reprezentative coagulate în jurul revistelor literare.

Critica, eseul și publicistica au fost prezentate de Adrian Ciubotaru într-un referat semnificativ, care nu a ocolit nici o carte, dar care nu a evitat nici critica constructivă. În absența criticului referatul a fost citit de Moni Stănilă. Ianoș Țurcanu a prezentat savuros literatura pentru copii, accentuând câștigul acestui domeniu prin câteva volume importante. Dumitru Crudu a prezentat cărțile debutanților, găsind cuvinte de laudă sau de încurajare pentru fiecare carte prezentată.

Evenimentul a luat sfârșit după un dialog despre viața USM și după un bilanț reușit.