Fondată in 1920

Vlad

Neagoe

Născut: 2 martie 1952, Tănătari, Căușeni.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea de Litere.

Debut editorial: Poteci paralele, 1987.

Cărți publicate:

Memoria cuvintelor, poezie, ed. Hiperion, Chişinău, 1990,

Vorbirea care vede, poezie, ed. Albatros, Bucureşti, 1999,

Recviem pentru inimă de zeu, poezie, ed. Eminescu, Bucureşti, 1999,

Puncte de sprijin pentru suflet, poezie, ed. Vinea, Bucureşti, 1999,

Cartea Babilonului, poezie, ed. Vinea, Bucureşti, 1999,

Coenaesthesicon, poezie, ed. Vinea, Bucureşti, 2000,

Eudaimonia, poezie, ed. Vinea, Bucureşti, 2000,

Aionios, poezie, ed. Tritonic, Bucureşti, 2001,

Ochiul luminos, poezie, ed. Vinea, Bucureşti, 2002,

Arcane Majore, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2006,

Limite şi orizonturi, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2006,

Tăcerea celui mai înalt Cuvânt, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2006,

Zvonuri şi tăceri, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2006,

Sfere precum epopeea, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2007,

Anatomia melancoliei, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2007,

Sorrento, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2007,

Alchimia aleanului, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2008,

Sonate, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2008,

Pe neaşteptate, o floare fatală, poezie, ed. Semne, Bucureşti, 2008,

Ecuaţia iluziei, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2009,

Urzeli ale clipei, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2009,

Cărarea Luminoasă, poezie, ed. Nouă, Bucureşti, 2010,

Alunecare cometei, poezie, ed. Minerva, Bucureşti, 2012,

Între viață și vânt, poezie, ed. Nouă, București, 2018,

Blânda invazie de aripi – amurgește, poezie, ed. Nouă, București, 2018,

Moarte – floare de migdal, poezie, ed. Nouă, București, 2018,

Nopțile timpului, poezie, ed. Nouă, București, 2018.

Poteci paralele, nuvele, ed. Literatura artistică, Chişinău, 1987,

Schimbarea la faţă, roman, ed. Literatura artistică, Chişinău, 1987,

În căutarea împărăţiei, nuvele, ed. Cronicar, Bucureşti, 2003,

Fugi, îngere, îţi arde casa, roman, Editura Nouă, Bucureşti, 2011.

Vlad Neagoe, Limits and Horizons, traducere, RED LEAD PRESS, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Premii: