Fondată in 1920

Dumitru

Moldovanu

Născut: 2 decembrie1946, Piatra, Orhei.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, 1968.

Debut editorial: Serghei Lazo, 1979.

Cărți publicate:

Serghei Lazo, proză, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1979;

Frunze – fiul lui Kronos, biogrfaie romanțată, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1989;

Haiducul Tăbultoc, biografie romanțată, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1981, (ediția a II-a 1989, ediția a III-a Arc, 2008).

Premii:

P. Aurelian al Academiei Române.

Ordinul Gloria Muncii, 2011.