Fondată in 1920

Anatol

Gavrilov

Născut: 23 februarie 1943, Cioburciu, Slobozia.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova (1965).

Debut editorial: Structura artistică a caracterului în roman,1976.

Cărți publicate:

Structura artistică a caracterului în roman, teorie literară, ed. Știința, Chișinău, 1976;

Reflecţii asupra romanului, teorie literară, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1984;

Conceptul de roman la G. Ibrăileanu și structura stratiformă a operei literare, CEP USM, Chișinău, 2006;

Criterii de știinţificitate a terminologiei literare, ed. ELAN-POLIGRAF, Chișinău, 2007;

În căutarea de noi repere pe drumul gândirii, studii, articole, comunicări, prelegeri, fragmente, ed. Profesional Service, Chișinău, 2013.

Premii: