Fondată in 1920

nicoleta

esinencu

Născut: 17 decembrie 1978, Chișinău.

Studii: A studiat la Universitatea de Stat a Artelor din Moldova, specialitatea Dramaturgie și scenaristică.

Debut editorial: Cum să scrii o piesă

Cărți publicate:

Fuck you, eu.ro.Pa! 2005;

(coautor) Le Septième Kafana = A şaptea Kafana : Trafic des femmes, témoignages vécus, s.l., 2005;

[Opere], s.n., Chișinău, 2015.

Premii: