Fondată in 1920

Nicoleta

Esinencu

Născut: 17 decembrie 1978, Chișinău.

Studii: Licențiată a Universitatății de Stat a Artelor din Moldova, specialitatea Dramaturgie și scenaristică.

Debut editorial: Cum să scrii o piesă, 1998.

Cărți publicate:

Fuck you, Eu.ro.Pa! ed. Sulitude, Stuttgart, 2006;

A(II)Rh+, teatru, ed. Ideea, Cluj, ed. Walter Koenig, Koeln, 2007;

(coautor) Le Septième Kafana = A şaptea Kafana: Trafic des femmes, témoignages vécus, s.l., 2005;

[Opere], s.n., Chișinău, 2015.

Premii:

Premiul pentru dramaturgie, Dramacum, România, 2004;

Premiul Municipal pentru Tineret în domeniul literaturii, RM, 2006;

Premiul pentru debut al USM, 2006.