Depunearea cărților pentru Premiile literare 2017 și a proiectelor pentru burse

Uniunea Scriitorilor din Moldova invită autorii care au publicat volume  în 2016 să prezinte câte 3 exemplare de carte la concursul  pentru premiile literare anuale. Uniunea Scriitoirilor premiază cărți la următoarele categorii: POEZIE. PROZĂ. CRITICĂ LITERARĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. LITERATURĂ pentru COPII. ESEU, PUBLICISTICĂ, MEMORII. DEBUT. Termenul limită de prezentare a cărţilor 15 martie 2017.   În conformitate cu REGULAMENTUL JURIULUI DE ACORDARE A BURSELOR DE CREAŢIE ALE USM (vedeţi la rubrica STATUT de pe actualul site), aprobat în ședința Consiliului USM din 18 decembrie 2013, membrii USM pot depune dosare de participare pentru o bursă de creaţie până la 15 aprilie 2017. Prin proiect se va înţelege angajamentul scris şi semnat de autor ce va include descrierea succintă a lucrării (genul, volumul, termenul de redactare), cu anexarea unor texte reprezentative sau fragmente din lucrarea în curs de elaborare (finalizată în proporţie de circa 40%). La finele anului 2017 deţinătorul bursei este obligat să prezinte o dare de seamă cu anexarea manuscrisului terminat sau a cărţii editate. Secretariatul USM

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]