Arcadie SUCEVEANU ŞI ALIONA GRATI: PROGRAME DE CANDIDAT LA PREȘEDINȚIA USM

Arcadie Suceveanu

În urmă cu patru ani veneam în fața scriitorilor din Basarabia cu un program de candidat la funcția de președinte al USM, propunându-le un proiect de reformă a USM. Proiectul aducea schimbarea la Uniune și avea drept scop ridicarea prestigiului breslei și reabilitarea imaginii scriitorului, distrusă în anii din urmă. În ce măsură am reușit să înfăptuim acest lucru scriitorul basarabean va constata din Raportul de activitate pe care îl voi prezenta la Adunarea Generală ordinară a USM din 7 octombrie curent. Programul cu care candidăm acum pentru un nou mandat de președinte prezintă angajamentele și dezideratele noastre pentru următoarea perioadă de patru ani, cu luarea în considerare a succeselor și insucceselor din mandatul care se încheie toamna aceasta.

 

Dar mai întâi mă simt obligat să punctez câteva chestiuni generale. Așa cum am afirmat și cu alte ocazii, scriitorul basarabean a ajuns victima unei perioade istorice marcate de corupție și jaf generalizat și a unei societăţi degradate care nu pune mare preţ pe valorile spirituale şi care tratează exerciţiul scrisului ca pe o practică ce nu aduce profit, o practică dictată de un simplu hobby, dacă nu chiar de un capriciu, și nicidecum ca pe o activitate profesionistă serioasă. Societatea de consum guvernată de tehnologii informaționale care o fac tot mai atractivă și criza financiară mondială, care a afectat serios lumea modernă, au creat probleme mari culturii. Iar la noi, unde situația economică este extrem de precară, problemele legate de scris și literatură –  editarea de carte, criza de lectură, remunerarea insignifiantă a muncii autorilor,  lipsa de protecție socială a oamenilor de cultură, marginalizarea scriitorului pe scena istorică etc. – se resimt mai acut ca oriunde. Există de ceva timp o problemă a cărții și a cititorului. Acum cartea vine şi prin Internet, iar tirajele la cărțile pe suport de  hârtie s-au redus simţitor, coborând la doar câteva sute de exemplare. Astăzi nu mai există cenzură sau altă formă de suprimare a gândirii libere, dar vocea scriitorului rămâne practic neauzită. Libertatea scrisului este subminată de frustrări și privațiuni materiale.  Din păcate, clasa politică a uitat ce rol au avut scriitorii în transformarea societății. Pusă pe căpătuială, ea se face a nu ști că anume scriitorii au stat la baza creării statului R. Moldova. Suntem nevoiți să umblăm cu cerșitul pe la mai marii zilei, să ne ploconim în fața unor persoane aflate „în capul bucatelor”. Insituțiile culturale sunt mai curând „tolerate” decât sprijinite, iar uniunile de creație sunt niște ambarcațiuni lăsate să plutească în derivă.

În aceste condiții, nu este deloc ușor să menţii pe linia de plutire o instituţie de cultură cum este USM, să achiți la timp facturile și impozitele ce cresc zi de zi, să asiguri buna funcționare a mecanismului economic și administrativ, să reprezinți onorabil Uniunea în faţa cititorilor, la forurile şi instanţele publice din ţară şi din afară.

Ce mă face, totuşi, să candidez la funcţia de preşedinte al USM pentru un nou mandat? Vă spun cu toată sinceritatea: nimic altceva decât obligaţia morală. Am demarat, în perioada mandatului care se încheie, mai multe proiecte și ințiative pe care mă simt dator să le duc la bun sfârșit. Administrând eficient spațiile și resursele de care dispune Uniunea, atrăgând noi sponsorizări și câștigând noi proiecte, vom încerca, împreună cu consiliul pe care-l va alege Adunarea Generală, să creăm o asemenea situație materială care să ne permită să existăm din resurse proprii, să scăpăm de umilințe și datorii împovărătoare.

 

Unul din motivele mele de satisfacție e că, în perioada cât am fost președinte al USM, am reușit să consolidez breasla scriitorilor, să o fac mai solidară, aplanând tensiuni și discordii ce măcinau uniunea de ani de zile. Dezbinarea este drumul spre nicăieri. În mandatul următor, dacă va fi să câștig alegerile la Adunarea Generală din 7 octombrie, îmi propun să promovez aceeași politică de consolidare a breslei, guvernată de spiritul colegialității și bunei înțelegeri, astfel încât toți scriitorii, indiferent de formula artistică pe care o cultivă sau de apartenența la o generație sau alta, să fie observați și apreciați în cadrul Uniunii, să beneficieze de sprijin moral și material, să fie invitaţi cât mai des la manifestări şi întruniri, la întâlniri cu cititorii, să poată pleca la festivaluri şi simpozioane în România şi în alte părţi, demonstrând preformanță și competitivitate.

 

Am promovat și voi promova în continuare la USM spiritul novator, elementul nou, ce presupune depășirea schemelor învechite, formulelor perimate, inerției și nonvalorii. Voi perfecționa stilul de lucru al staffului de conducere, pe care mi l-aș dori mai „tehnocrat”, mai articulat, mai dinamic și mai eficient în comunicarea cu scriitorii, cu mass-media, cu publicul iubitor de literatură. Viitoarea echipă executivă va avea manageri de proiect, profesioniști în elaborarea de cereri de finanțare și promovarea de proiecte literare.

 

O prioritate a noului meu mandat va fi reînființarea Biroului de propagare a cărții și de promovare a valorilor literare autohtone. Scriitorii trebuie să revină la practica relaționării directe cu oamenii, să aibă mai multă deschidere către cetățeanul dornic să afle cât mai mult despre activitatea literară a acestora, despre angajarea civică a producătorilor de literatură, despre forța talentului acestora și despre rezultatele concrete ale muncii lor de autor. Ei trebuie să aibă o comunicare firească și permanentă cu societatea. Vom iniția mai multe acţiuni pentru a reabilita prestigiul cărții și al lecturii, vom crea un fond financiar din sponsorizări şi subvenţii în vederea remunerării scriitorilor participanţi la întâlnirile cu cititorii. Am avut mai multe discuții pe acest subiect cu reprezentanți ai Guvernului,  sper să ne putem întâlni în timpul apropiat și cu premierul.

 

Voi arăta în Raportul de activitate că în perioada mandatului am iniţiat un program de burse de creaţie în scopul stimulării creaţiei literare şi a susţinerii materiale a membrilor USM. Începând din 2011, Uniunea a acordat  anual între 3 și 10 burse de acest fel. Vom susţine acest program, neabătut, şi în viitorul mandat.

 

Acum câțiva ani, Consiliul a validat un nou regulament de acordare a premiilor USM. În cele șase ediții (2011 – 2016) ale Galei de decernare, premiile au fost mai multe la număr și mult mai consistente financiar. Vom contiuna această practică şi în următoarea perioadă de patru ani.

 

În calitate de președinte al USM, am participat personal la elaborarea Legii culturii și a Legii cu privire la indemnizațiile de merit și am insistat  ca ele să fie adoptate în timp util de către legiuitori. La ora actuală, 18 scriitori beneficiază de asemenea indemnizații. Voi face demersuri către autoritățile competente pentru a spori numărul de imdemnizații. Totodată, voi căuta să găsesc și alte forme de remunerare a scriitorilor, optând pentru adoptarea unei legi care să prevadă acordarea unui supliment de pensie în proporţie de 50 la sută pentru membrii USM. Această formă există în România. Ea ar trebui implementată cât mai curând posibil și în R. Moldova.

 

Tuturor scriitorilor vom acorda, fără expcepții, ca și până acum, la date aniversare rotunde, ajutoare financiare între 500 şi 1000 de lei. De asemenea, vom ajuta financiar și familiile scriitorilor decedaţi.

Se știe că editarea de carte a suportat, în ultimul timp, mai multe modificări. Editurile au fost invitate să propună Ministerului Culturii liste de autori şi de cărți pe care ar dori să le editeze. Dar nu toți scriitorii reușesc să-și tipărească lucrările în cadrul programului finanțat de către stat. Pentru aceștia, vom căuta soluții alternative.

O altă problemă nerezolvată până la capăt e problema drepturilor de autor. Pentru munca lor literară, autorii sunt retribuiți în mod insignifiant. Iar uneori remunerarea  este de-a dreptul inexistentă. În acest sens, voi insista ca Guvernul să prevadă în programele de editare fonduri corespunzătoare pentru drepturile de autor.

La începutul anilor ’90, în societatea noastră a apărut un fenomen pe care oamenii de cultură îl așteptau demult: sponsorizarea. Din păcate, avântul pe care l-a cunoscut acest fenomen la începuturi nu mai există astăzi. Și nu doar din cauza lipsei de generozitate a oamenilor cu bani, ci și din cauza lipsei unei legi bine pusă la punct care să stimuleze acest fenomen. Vom folosi toate pârghiile pe care le pune la dispoziţie preşedinţia USM pentru a îndrepta situația. Vom lucra, împreună cu alți factori interesați, la elaborarea unui nou proiect de lege a sponsorizării care să aducă beneficii culturii. Nu doar noi, scriitorii, trebuie să fim interesați în a obține sponsorizări, ci și sponsorii trebuie să fie stimulați de stat pentru că doresc să sprijine financiar activitatea literară.

 

În perioada care urmează vom încerca să creăm un Fond al Culturii Naționale, așa cum ne sugerează, pe bună dreptate, mai mulți colegi ai noștri, „pentru a nu mai umbla cu cerșitul pe la cei care devalizează Basarabia” (am citat din revista Contrafort, nr. 5-6, 2016).

 

Voi continua politica de angajare morală și financiară a Guvernului, a autorităților locale, a  ICR, a DRRP și a altor instituții de stat sau private, în proiectele și programele USM. Convingerea mea fermă este că un preşedinte al USM trebuie să aibă abilitatea să comunice nu doar cu scriitorii, în interiorul breslei, ci și cu oficialitățile, cu persoanele aflate la conducerea autorităților publice de care depinde în mare măsură soluționarea sarcinilor curente ale instituției noastre, evitând implicarea USM în jocuri politice sau, altfel spus, excluzând afilierea ei la vreun partid politic.

Îmi voi concentra energia în vederea reînvierii instituției traducerii. Avem deja o reţea de traducători care ne-au vizitat, cu care întreţinem relaţii și care au reușit să editeze mai multe antologii de opere de autori basarabeni în alte limbi europene. Împreună cu echipa executivă aflată la conducere, vom crea Colegiul traducătorilor, unde îi vom atrage și pe studenţii de la facultăţile de limbi străine de la universităţile noastre.

În câmpul nostru de viziune se va afla și un proiect mai vechi, care nu a putut prinde contur în mandatul ce s-a scurs din cauza lipsei de resurse financiare. Este vorba de proiectul „Literatură și societate în vechi teritorii românești: Chișinău, Cernăuți, Transcarpatia (Maramureșul istoric), Ismail, Reni, Chilia, Odesa”, ce se vrea circumscris zonelor unde limba și literatura română sunt supuse unui acerb proces de subminare și marginalizare. În momentul în care se vor găsi resurse financiare, grupuri de scriitori, artiști, oameni de cultură se vor deplasa în aceste teritorii pentru a susține în fața publicului conferințe, recitaluri poetice, lansări de cărți și reviste, spectacole etc.

 

Poate constata oricine că în ultima perioadă relațiile dintre noi și Uniunea Scriitorilor din România se consolidează tot mai mult pe principii echitabile, de „eligibilitate literară”. Astăzi putem afirma că avem puțini scriitori rămași în afara procesului de integrare și recuperare. Vom depune eforturi susținute și în această direcție, vom elabora și promova programe comune, monitorizate şi finanţate la nivel instituţional, într-o interacțiune și sincronizare continuă de eforturi și acțiuni, așa cum se întâmplă în cazul Festivalului de Literatură „București – Chișinău – Orheiul Vechi”.

 

Vom continua să menținem vechile proiecte ale USM: editarea Revistei literare, Festivalul internațional „Primăvara Europeană a Poeţilor”,  Gala premiilor USM, Cartea Poeziei, Cartea de proză scurtă, Cartea de eseuri etc.

 

Vom iniția proiecte noi, vom organiza în continuare omagieri şi comemorări ale scriitorilor clasici şi contemporani, manifestări şi evenimente culturale cu larg ecou public consacrate sărbătorilor naţionale, cum ar fi Sărbătoarea Limbii Române (la 31 august), Ziua aniversării şi Ziua comemorării lui Mihai Eminescu (la 15 ianuarie și, respectiv, 15 iunie), Ziua de naştere a lui Grigore Vieru (la 14 februarie)  ş.a., le vom completa cu elemente noi, inedite.

 

Va trebui să găsim formule mai eficiente în alegerea juriilor, a Comisiei de cenzori, a Consiliului USM și a reprezentanților în diverese comitete și consilii guvernamentale. În toate cazurile, avem obligația să alegem scriitori a căror probitate profesională și morală să nu lase loc de discuții, scriitori capabili să pună interesele breslei deasupra intereselor personale sau de grup, deasupra simpatiilor sau antipatiilor de conjunctură.

 

Voi acorda în continuare o atenție deosebită patrimoniului USM: Casa Uniunii Scriitorilor, Complexul Casa de creație de la Peresecina, șantierul din str. Pietrarilor. Unul din obiectivele noastre din noul mandat va fi extinderea și reconstrucția Sălii cu cămin din Casa Uniunii. În Raportul de activitate voi vorbi mai pe larg despre tot ce am reușit să înfăptuim și depsre ceea ce mai avem de făcut pentru ca scriitorii noștri să se simtă confortabil în casa lor.

 

În încheiere, țin să-i asigur pe colegii de breaslă că realizarea prezentului program de acțiuni pentu următorii patru ani de președinție la USM va conduce la reformarea în continuare a Uniunii, la restructurarea activității ei pe baze moderne, la redresarea ei economică, la ameliorarea situaţiei materiale a scriitorilor, la o mai eficientă ocrotire socială a colegilor noștri și la o mai fermă apărare a drepturilor lor de autor. Totodată, realizarea programului nostru va aduce un spor de imagine scriitorului basarabean, sporindu-i substanțial vizibilitatea în societatea de azi, va contribui efectiv la ridicarea nivelului de performanță al membrilor breslei, la creșterea valorică a produsului literar și, în consecință, la refacerea prestigiului cultural al instituţiei scriitoriceşti, instituție pe care avem obligația morală să o menținem ca pe unul dintre cele mai autorizate centre de promovare a valorilor naționale, de cultivare a limbii române, de lansare a talentelor literare  din spațiul basarabean și de realizare a acestora în contextul general al literaturii române.

 Aliona Grati

 

Propunându-mi candidatura la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru următorii patru ani, eu aleg să am o abordare constructivă, cu respect față de munca acelor personalități care au stat la cârma organizației după destrămarea URSS-ului, să învăț din experiența lor, să le continui cauzele care mi-au animat anii de studenție. Fac parte din acea generație care a susținut și a participat la evenimentele Mișcării de eliberare națională, mă număr printre acei ucenici care poartă în toată ființa lor lor discursurile despre frumoasa limbă română și adevărurile istoriei ale scriitorilor Grigore Vieru, Lida Istrati, Nicolae Esinencu, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi, Andrei Țurcanu, Leo Butnaru, Nina Josu și alții, ținute atunci de pe platformele improvizate din Piața Marii Adunări Naționale, de la Teatrul de Vară sau Căpriana. Sunt produsul acelor ani care mi-au modelat viziunea asupra lumii şi asupra valorilor. Am preluat ideologia propăşirii prin cultura şi literatura noastră şi am promovat-o în toată activitatea mea. Timp de aproape douăzeci de ani îmi ţin cursurile de la catedră în acest registru, semănând în sufletul tineretului dragostea de neam şi de cultura română. În calitatea mea de cercetător şi critic literar am scris mai multe cărți de valorizare a creației scriitorilor noștri, am organizat şi am participat la zeci de conferinţe în cadrul cărora am susţinut efortul celor care, în ciuda lipsei oricăror beneficii materiale oferite de scris, au perseverat în căutările lor de creație. Aş vrea să mai adaug că am avut și am opțiuni politice în perimetrul valorilor democrației și libertății cuvântului, dar niciodată nu m-am afiliat vreunui partid politic. Pledez pentru valorile europene și refuz cu încăpăținare să cred că visele tinereții mele se pot spulbera prin accederea la putere a unor aventurieri ce speculează cu nostalgii revolute. Cu acest potențial și cu aceste convingeri îmi permit să cred că am dreptul moral și energia necesară pentru a face față unui mandat de președinte al USM în timpul căruia îmi propun următoarele obiective:

√ Aleg să păstrez și să multiplic tradițiile bune în susţinerea activităţilor literare pe care uniunea le-a inițiat și le-a desfăşurat până acum, constituind un centru de promovare a valorilor naţionale. Îmi doresc însă noi proiecte creative și interesante care să mențină imaginea organizației și să o facă atractivă pentru membrii activi, pentru tinerii care vor fi interesaţi de literatură, dar și pentru toți cetățenii dornici să regăsească în societatea noastră niște repere civice, morale, intelectuale, spirituale. Casa scriitorilor trebuie să fie locul de întâlnire agreabil a celor din breaslă în primul rând și nu numai al acestora. Mă gândesc la o Uniune a Scriitorilor care, împreună cu editurile, să organizeze evenimente literare, în cadrul cărora, pe de o parte, va promova cărţile scriitorilor şi, pe de altă parte, va atrage cât mai multă lume dornică de scrisul frumos și, mai ales, de cuvântul în care să colcăie Adevărul. Știu, activităţile săptămânale cu lecturi, recitaluri poetice, lansări de carte, simpozioane, dezbateri conceptuale, festivaluri de poezie, ateliere de creaţie etc., nu vor aduce cărţii și omului de litere faima formaţiei de muzică Carla’s Dreams. Dar, pornind cu satisfacerea necesităţilor spirituale ale unui grup de oameni, fie la început puţini ca număr, care au în comun interesul pentru arta scrisului, continuând cu discuții de interes general național, în care să fie atrași reprezentanți ai altor uniuni de creație și intelectuali de marcă de la noi și din Țară, să ajungem la constituirea unei autorități publice reale cu o putere de iradiere în întreaga societate. Din păcate, trebuie să constatăm, vocea Uniunii Scriitorilor se pierde azi lamentabil în corul celor care stau cu mâna întinsă spre mila unor saci cu bani murdari.

În acest sens:

√ Voi lua măsuri concrete pentru a crește prestigiul Uniunii Scriitorilor și a rolului scriitorului în societate. Uniunea trebuie să fie un seismograf sensibil și să reacționeze la orice abatere majoră de la valorile democrației și progresului, să ia atitudine cu declaraţii în presă şi în faţa instituțiilor republicane și internaționale ori de câte ori aceste valori vor fi puse în pericol. Consider că organizaţia trebuie să-și păstreze neutralitatea față de orice partid politic. Orice angajare directă, după cum ne-am convins deja, înseamnă un minus de autoritate și o diminuare a marjei pentru niște atitudini demne, categorice.

√ Din păcate, politica culturală şi de învăţământ a descurajat drastic tinerii şi tot mai puţini din ei aleg facultăţile de filologie română. O limbă și o cultură pot muri nu doar ca urmare a măsurilor sovietice de interdicţie şi persecuţie, dar şi din cauza sărăciei. În acest context, scriitorul va trebui să vină în susţinerea învăţătorilor de limbă şi literatură română din școlile noastre. Se cere o colaborare mai intensă a membrilor uniunii cu aceștia şi cu cadrele didactice universitare. Întâlnirile cu elevii şi studenţii nu şi-au pierdut actualitatea. Din fericire, noile tehnologii permit promovarea cărţii şi diseminarea informaţiilor pe internet fără prea multe cheltuieli financiare. Filme cu prelegerile unor scriitori, dar şi cu evenimentele de la uniune care să fie plasate apoi pe siteul USM ar fi un prim pas spre o promovare mai activă a literaturii noastre.

√ Uniunea Scriitorilor trebuie să aibă suplimentar funcţia importantă a unui sindicat de breaslă. Dincolo de satisfacţia pe care o are orice om de creaţie căruia i se recunosc meritele şi orice om de bună cuviinţă atunci când îşi onorează responsabilitatea civică, scriitorul trebuie să aibă perspectiva unei bătrâneți asigurate cu un minimum pentru existenţă. O pledoarie consecventă și energică în fața instituțiilor responsabile ale statului ar putea să rezolve, cum s-a întâmplat în România, problema unui supliment la pensie și a unei indemnizaţii de merit pentru scriitori. Am putea găsi resurse pentru a achita munca curentă a scriitorilor sau pentru ajutoare în cazul situaţiilor de sănătate precară prin prestarea diferitor servicii, inclusiv prin reactivarea, împreună cu TVM, cu Ministerul Culturii, Ministerul Educației, a practicii întâlnirii cu cititorii de la sate și din centrele raionale.

√ Chiar dacă nu e una esenţială, stimularea financiară a creaţiei literare este foarte importantă. Bursele de creaţie şi premiile literare trebuie păstrate ca fiind practici foarte bune. Propun însă, în vederea contracarării unor practici subiectiviste și voluntariste de acordare a burselor, o mai mare responsabilitate și o transparență totală la orice luare de decizie.

√ Sunt pe deplin conştientă de conjunctura social-economică ostilă activităţii intelectuale, non-producţie şi, respectiv unei organizaţii obşteşti. Însă îmi îngădui să cred că voi găsi, împreună cu echipa de conducere pe care o voi avea, surse de finanţare (de la Stat și din sponsorizări private, din rezultatele bunei gestionări a resurselor proprii, din programe de solicitare a fondurilor europene ş.a.) pentru a păstra averea uniunii sau ceea ce i-a mai rămas şi pentru a susține activitatea ei.

√ Un alt compartiment al activităţii conducerii uniunii este promovarea creaţiei scriitorilor noştri în afara limbii române. În ultimii ani s-au făcut destule acțiuni în acest sens. Aş mai adăuga la practica cooptării traducătorilor străini activităţile de implicarea studenţilor noştri de la facultăţile de limbi străine. În ţările europene se desfăşoară o mulţime de proiecte în cadrul cărora tinerii participă la ateliere de traducere, constituind astfel un potenţial care peste un timp contribuie la modul cel mai efectiv la promovarea culturii ţărilor lor. Fireşte, un factor puternic stimulativ pentru închegarea relaţiilor sunt şi participările scriitorilor noştri la evenimentele literare din diferite ţări. În măsura posibilităţilor financiare, numărul evenimentelor organizate de USM cu participarea scriitorilor şi, ai ales, a traducătorilor străini trebuie să crească.

√ O prioritate a activității Uniunii Scriitorilor o văd în colaborarea cât mai strânsă cu Uniunea Scriitorilor din România și cu toate filialele acesteia, renunțarea la practicile îngust exclusiviste și antrenarea în manifestările literare comune a unui contingent cât mai larg și mai variat de scriitori de la noi.

√ Se cere imperativ rezolvarea problemelor legate de revistele literare care, se știe, rezistă la noi în exclusivitate datorită capacității de dăruire a unui număr mic de persoane. E nevoie de găsirea unor resurse mai palpabile atât pentru achitarea dreptului de autor, cât și pentru atragerea unor graficieni și disigneri talentați, care ne vor ajuta să facem publicațiile mai atractive, să le găsim formule în acord cu tendințele moderne. Trebuie să recunoaștem că, la acest moment, circulația, audiența și influența literară, și mai ales ideologică a revistelor noastre sunt insignifiante în afara mediului scriitoricesc și că soluțiile pentru depășirea acestei stări de lucruri nu vor veni decât din interior, din disponibilitatea noastră pentru înnoiri.

 

Viața are o legitate: ea este dinamică și schimbătoare. Pentru asta ea solicită tinereţe, entuziasm, energie și, neapărat, CURAJ. Nu ne rămâne decât să oferim vieţii ceea ce e în drept să ceară de la noi, să votăm schimbarea!

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]