Victor Teleucă – un heraclitean transmodern

Pe data de 24 ianuarie în sala de expoziție “Gheorghe Cincilei” a Muzeului Național de Literatură ”Mihail Kogălniceanu” a avut loc o festivitate comemorativă „Victor Teleucă – un heraclitean transmodern. 85 de ani de la naștere” și o expoziție de carte, consacrate poetului. Au fost prezenți scriitori, artiști plastici, membri ai familiei și cunoscuți ai poetului.

În cadrul expoziției au fost expuse, alături de cărți, lucrări plastice inspirate din opera autorului. Nu au lipsit nici obiecte personale, aduse de membrii familiei.

Evenimentul a fost deschis și moderat de Vasile Malanețchi, directorul Muzeului. Domnia Sa a vorbit despre două mari perioade în creația lui Victor Teleucă: până la grafia latină și după.

Primul care a luat cuvântul a fost președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu. Discursul Domniei Sale s-a centrat în jurul necesității ca poezia lui Teleucă să fie readusă în atenția cititorilor avizați: “Victor Teleucă este un poet nedreptățit (…) există o opacitate în receptarea poeziei sale.” Dacă, a mai adăugat vorbitorul, reușea să intre în circuitul de valori din România, până în 1989, destinul său literar avea să fie altul și poetul ar fi stat alături de marii 60-iști români, ca Nichita Stănescu și Ioan Alexandru. Tocmai de aceea Președintele USM propune editarea unei antologii, după o selecție riguroasă, de vreo 300 de pagini, care ar trebui să fie distribuită în România, la reviste literare și critici. “Eu cred că doar în felul acesta am putea repara lucrurile privind receptarea – sau nereceptarea – poeziei lui Victor Teleucă”, a mai adăugat. Apoi a expus câteva idei despre substartul filosofic al poeziei lui, subliniind că Teleucă e unul dintre precursorii postmodernismului, fiind primul care apelează la construcție și deconstrucție.

Vasile Malanețchi i-a oferit mai departe cuvântul academicianului Nicolae Dabija care a susținut afirmațiile domnului Suceveanu, insistând însă asupra opiniei personale conform căreia Victor Teleucă a fost înaintea 60-iștilor din România. A vorbit ulterior despre maturitatea artistică a lui Teleucă încă de la debut.

Ion Anton a subliniat și importanța activității de publicist a lui Victor Teleucă.

Ion Ciocanu a ținut să atragă atenția asupra dificultății operei poetului:  “Una e să fie cunoscut și alta e să fie înțeles”. “Lectura operelor lui Teleucă – a mai subliniat – presupune un efort intelectual pe care nu toți suntem capabili să îl facem”.

Mulți dintre cei prezenți au luat ulterior cuvântul, transmițând auditoriului, într-o formă sau alta, importanța operei lui Victor Teleucă și importanța cunoașterii ei.

 

 

 

 

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]