Spiridon Vangheli la 85 de ani

Pe data de 13 iunie 2017 a avut loc în Sala Gheorghe Cincilei o serată aniversară „Spiridon Vangheli  la 85 de ani”, organizată de Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul de Literatură Națională „M. Kogălniceanu”.  A fost organizată și o expoziție „Spiridon Vangheli  – tata lui Guguță”. Manifestarea s-a produs în prezența unui public numeros, format din scriitori, prieteni, membri ai familiei şi alţi invitaţi. Moderator – Arcadie Suceveanu, președinte al USM.

Moderatorul a transmis scriitorului un mesaj de felicitare, subliniind că întrunirea are loc în preajma unei alte zile importante legate de Mihai Eminescu. S-a subliniat că Spiridon Vangheli are în spate o operă îndrăgită deun public numerous, format în special de copii, Guguță fiind personajul topologic al copilăriei de pe meleagurile noastre. S-a remarcat că opera scriitorului este tradusă în peste 40 de limbi. Omagiatul este exponentul unei generații  care a dat nume importante pentru  literatura română din RM. O literatură adresată maturilor devine îndrăgită și de copii, dar e valabilă și viceversa, a încheiat Președintele USM.

Corneliu Popovici, consilierul Președintelui RM în domeniul educației, culturii și cercetării, a afirmat că Președinția RM este atentă la faptele majore din domeniul culturii de la noi și a exprimat speranța că pe viitor va conlucra fructuos cu USM. În încheiere, a dat citire unui text de felicitare din partea Președintelui RM, Igor Dodon, care apreciază înalt opera maestrului Vangheli.

Vasile Romanciuc atrage atenția că Spiridon Vangheli  are cea mai mare distincție posibilă – dragostea nețărmurită a copiilor. Sărbătoritul de astăzi a adus în literatură realitatea și firescul, împingând în umbră statuile de luat ale realismului socialist. Amintește de cuvintele lui Grigore Vieru care a spus că autorul lui Guguță „a venit ca o ploaie pet imp de secetă”. Lectura operei scriitorul omagiat este o plimbare printr-o lume plină de suflet. Dacă s-ar forma o clasă imaginară, Guguță ar fi coleg cu Nică a Petrei, Tom Sawyer ș.a

Vladimir Beșleagă a remarcat că Vangheli face parte din generația copiilor anilor 30. Pe de o parte, această generație a avut norocul că a murit subit tiranul stalin și a început altă epocă, fiind pus capăt proletcultismului. Pe de altă parte, se puetea scrie realmente doar despre lumina unei copilării adusă de acasă. În literature pentru copii cenzura comunistă a operat mai puțin.

Mihai Cimpoi crede că Vangheli ar fi trebuit numit Poet într-o tradiție germană, când scriitorul era și un educator, apreciind acest aspect al scrisului vanghelian. În continuare s-a pronunțat despre cel mai recent volum al scriitorului, Crăița, pe care l-a prefațat, amintitnd că în voulm se vorbește despre teme care ne-a marcat istoria: foametea, deportarea, regalitatea etc.

Ion Iachim a mărturisit că operele lui Vangheli au început să fie editate când și-a început activitatea didactică. Într-un anume fel vărțile scriitorului l-a scăpat de a preda opera insipid, incluse în programa școlară din acea perioadă. Cărțile maetrului sunt adresate tuturor vârstelor, întrucât „sunt cu multe sertare” (Dali).

Eugenia David, colegă de grupă la Universitate, a depănat amitiri din anii 50, când și-au făcut studiile. A vorbit despre Vangheli-studentul – conducător de cenaclu. A povestit cum odată a invitat mai mulți scriitori consacrați și nu s-a sfiit să facă niște observații critice despre unele opere ale lor (de exemplu, despre Orașul Răut al lui Em. Bucov).

Vasile Malanețchi crede că a fost un copil norocos, deoarece a fost educat pe  baza abecedarului scris de Vangheli și Vieru. În continuare, a comentat exponatele din cadrul expoziției consacrate maestrului. A evidențiat faptul că opera lui Vangheli a fost illustrată de mari pictori.

În cuvântul său, Spiridon Vangheli a mulțumit tuturor participanților la eveniment, Uniunii Scriitoruilor și în mod special instituției muzeului unde a lucrat mai mulți ani. A recunoscut că a scris timp îndelungat volumul Crăița, cu multiple reveniri la manuscris. Avea impresia că lucrează la fel de mult precum o făcuse la volumul său de debut. A pomenit despre antologia sa de literatură pentru copii, Carte de citire și gândire (în 4 volume). Concluzia sa este că scriitorii autohtoni, puși alături de cei universali, rezistă valoric. În final, a mărturisit despre alt proiect important, la care lucrează intens de mai mulți ani: Șalul verde.

Pe marginea evenimentului s-au mai pronunțat: Eugenia Bejan, vicedirectorul Bibliotecii Naționale pentru copii „Ion Creangă”, Elena Damian, sora poetului Liviu damian ș.a.

 

 

 

 

Anunţuri

Joi, 15 iunie, de la ora 10.00, va avea loc comemorarea poetului Mihai Eminescu. Depunerea de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor va fi urmată de un moment omagial. În aceeași zi, de la ora 15.00, în Sala cu Oglinzi a Uniunii Scriitorilor va avea loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova, ediția 2017. [...]

Evenimente

22.06.2017

Un centenar de la publicarea Limbii noastre

Pe 21 iunie 2017, Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, ce l-au avut alături și pe Prea Sfințitul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Antonie de Orhei, din partea Mitropoliei Basarabiei, au celebrat 100 de ani de la publicarea imnului de stat, poemul Limba noastră a poetului și preotului, drag nouă [...]