Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze un destin literar. Apoi a subliniat trăsăturile valorice ale cărților semnate de regretatul scriitor, a omagiat activitatea sa publicistică.”Oricum s-ar schimba realitatea literară, orice direcție ar cunoaște poezia, (…) orice antologie viitoare de poezie va reține și poezii semnate de Serafim Belicov.”

Mihail Cimpoi a vorbit despre cele două registre: muzicalitatea poeziei și portretele caustice din publicistica sa. Un autor de o sensibilitate deosebită, cu un limbaj complex, presărat de neologisme din diferite domenii, a conchis crticul.

Ion Ciocanu a vorbit despre modestia lui Serafim Belicov. Dar a reiterat critica necruțătoare din articolele sale.

Traian Vasilcău a subliniat tristețea acestei zile, ce ar fi trebuit să fie una de sărbătoare dacă timpul i-ar fi îngăduit poetului să mai rămână printre noi, rostind în încheiere versuri semnate de Belicov.

Liviu Belâi s-a declarat profund întristat că lui Serfim nu i-a ajuns timp pentru a fi apreciat la justa lui valoare. Era cu adevărat un serafim, a încheiat vorbitorul.

Vladimir Beșleagă: “Mi-e dor de Serafim, plecarea lui a fost cu cât de neașteptată, cu atât mai dureroasă. În lume poezia nu mai e ce a fost odată, dar pentru noi rămâne încă o expresie a sufletului”.

Victor Prohin a amintit că Serafim Belicov avea o calitate deosebită de a descoperi umanitatea din fiecare. Pentru el poezia a fost ca un copil. Nu împărțea scriitorii după generații, comunica cu toți.

Valeria Dascăl a depănat amintiri din vremea studenției, subliniind întâlnirea decisivă dintre ea și tânăra familie Belicov.

Evenimentul s-a apropiat de final prin intervenția prozatorului Nicolae Rusu, care a spus că vrea să îl readucă printre noi pe pe Serafim Belicov și a citit un poem  din carnetul meu cu poeme preferate, pe care îl poartă cu el.

Claudia Partole și-a exprimat regretul că nu a reușit să își ia rămas bun de la colegul său.

Au mai luat cuvântul și alți scriitori, prieteni și cunoscuți ai omagiatului.

În încheiere, Arcadie Suceveanu i-a acordat cuvântul Raisei Belicov, soția regretatului poet, care a mulțumit celor prezenți.

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]