Ion Vieru la 75 de ani

Pe data de 7 decembrie 2016 a avut loc în Sala cu cămin o serată aniversară „Poetul țărânei de acasă. Ion Vieru la 75 de ani”, organizată de Muzeul de Literatură Națională „M. Kogălniceanu” și Uniunea Scriitorilor din Moldova. A fost prezent un public numeros, format din scriitori, prieteni, membri ai familiei şi alţi invitaţi. Moderator – Arcadie Suceveanu, Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Moderatorul a remarcat că scriitorul Ion Vieru împlineşte o vârstă şi realizează un bilanţ literar. În ceea ce privește creația, dl Suceveanu a sintetizat că poetul s-a menținut de-a lungul anilor într-o formulă lirică, pe care a pus-o în valoare, a rafinat-o imprimându-i de fiecare dată noi resorturi.

După prezentarea succintă a Preşedintelui Uniunii Scriitorilor din Moldova, a urmat un slide-show înfățișând traseul biobibliografic al omagiatului: lacalitatea natală, familie, armată, studii, serviciu și colegi, secvențe de la întâlnirile cu cititorii, coperte ale cărților editate pe parcursul vremii, diplome și alte distincții acordate de autoritățile de stat și din domeniul breslei.

Mihai Cimpoi a subliniat că poetul Ion Vieru i-a fost coleg de grupă la facultatea de litere. A depănat câteva amintiri din acea vreme: ziare de perete, ședințe ale cenaclului universitar, perioadele când au fost lipsiți de bursă. Dl academician a remarcat că Ion Vieru nu s-a aventurat în jocurile de limbaj cu care mai cochetează poezia, a scris totdeauna o poezie trăită. A mai adăugat că poetul a atins unele coarde foarte sensibile ale sufletului nostru național. „Balada tatei” devenise un adevărat șlagăr interpretat de Teodor Negară.

Ion Cuzuioc a povestit despre peripețiile pe care le avuseseră împreună în cadrul unei întâlniri cu cititorii, organizate de o fundație baptistă germană de caritate.

Nicolae Dabija, făcând o aluzie transparentă, a zis că Ion Vieru este un alt Vieru. A subliniat totodată că scriitorul Ion Vieru este o fire cuminte care a dat dovadă, în momentele oportune, de mare curaj (referindu-se la perioada gorbacioviană de avânt național). Scriitorul e înzestrat cu sentimentul de solidaritate față de confrați, pe care l-a exprimat ori de câte ori a fost nevoie. A mărturisit că o scenă biografică, povestită de Ion Vieru, a fost utilizată de în romanul „Temă pentru acasă” (scena când pedagogul este arestat în timpul lecției de limba și literatura română). Consideră, în consens cu Ion Rotaru, că Ion Vieru face parte din generația 70.

Ion Ciocanu a dezvăluit că Ion Vieru a spus în poezie, atât cât s-a putut spune în acea perioadă, și adevăruri interzise. În rest, face trimitere la articolul din „Literatura și arta” care va apărea în curând.

Vasile Căpățână citește câteva poeme din volumul lui Ion Vieru, apărut în colecția Ideal, pe care o patronează și în cadrul căreia au fost editate circa 130 de titluri.

Vladimir Beșleagă îl roagă pe sărbătorit să citească poemul pe care îl crede a fi cel mai bun.

Poetul recită poemul dedicat lui Alexe Mateevici.

Universitarul Ion Melniciuc face o paralelă amintind de un pasaj din textul lui Ion Druță „Poetul național”, în care prozatorul afirma că, dacă versurile unui poet își pierd identitatea și devin populare, acel poet este demn să fie numit național.

Tudor Palladi rememorează crâmpeie biografice cu tentă anecdotică din perioada când Ion Vieru era responsabil de poșta literară la ziarul Tinerimea Moldovei. Când a citit volumul „O palmă de cer”, a rămas convins definitiv că Ion Vieru este poet. A lăsat câteva texte antologice, a spus vorbitorul, adevărate mărgăritare poetice ca: Ești una cu pământul, Întreaga iubire, Același, Stejarul ș.a. Ceea ce l-a mișcat profund în creația poetului omagiat este caracterul ei pronunțat umanist.

Pe marginea creației lui Ion Vieru au mai luat cuvântul Gheorghe Ciocoi, Nicolae Roibu ș.a.

 

 

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]