Ion Creangă – 180 de ani de la naștere

Pe data de 1 martie 2017, în incinta sălii „Gheorghe Cincilei”, a avut loc un eveniment comemorativ, dedicat aniversării a 180 de ani de la nașterea marelui povestitor. Manifestarea a fost organizată de Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul de Literartură Națională „Mihail Kogălniceanu”. Moderator Arcadie Suceveanu, Președinte al USM.

În preambul, Arcadie Suceveanu a vorbit despre actualitatea lui Ion Creangă în era telefoniei mobile și a Internetului.

Vasile Malanețchi, Directorul MLN „Mihail Kogălniceanu”, a prezentat expoziția de carte și artă plastică, organizată cu ocazia aniversării.

Moni Stănilă a făcut o scurtă introducere la filmul de animație „Punguța cu doi bani”, creat de cineastul Ghenadie Popescu și demonstrat cu ocazia evenimentului.

În continuare, un grup de copii de la Liceele „Liviu Deleanu” și „Petru Rareș” din capitală a interpretat mai multe cântece, unele compuse pe versurile lui Creangă, altele – pe texte dedicate „sfătosului bunic din Humulești”.

Referenții înscriși în sesiunea de comunicări au scos în relief diferite aspecte ale receptării și actualității operei crengiene.

Diana Vrabie a apreciat că opera maestrului humuleștean este analizată mai profund în prezent decât s-a făcut în trecut grație instrumentelor documentare și analitice noi, mai rafinate. Totodată, opera prozatorului s-a dovedit a fi mai complexă decât cum se arăta acum un secol sau chiar jumătate de secol. Majoritatea comentatorilor sunt de părere că interpretarările operei lui Creangă sunt departe de a fi epuizate (Nicolae Manolescu crede à rebour că actualmente asistăm la un adevărat delir hermeutic și că marile lucruri despre Creangă au și fost spuse).

Dumitru Apetri a vorbit despre Creangă văzut prin intermediul unor traduceri. Criticul a acreditat ideea că, odată cu arhaizarea traducerilor, opera prozatorului ar trebui periodic împrospătată (la 30-40 de ani) cu noi variante. În continuare s-a afirmat că Creangă (dar și Eminescu) nu au fost traduși la timp, pentru că nu a apărut o receptare adecvată a lor în țară decât mai târziu.

Ion Iachim a apelat la strategii didactice pentru a ilustra importanța operei crengiene în actualitate. Scriitorul își amintește că în tinerețe fusese îndrăgostit de o tânără, o colegă de școală unde predau împreună. În scurt timp a început să scrie o proză despre Creangă (ceea ce va deveni ulterior romanul Cu jăraticul pe buze). Pentru a creiona portretul Smarandei s-a servit de chipul tinerei pe care o simpatiza.

Ioan Mânăscurtă a citit un fragment despre Creangă, scris, după spusele vorbitorului, într-o perioadă când exista un interes larg pentru opera humuleșteanului (Gheorghe Urschi punea în scenă Dănilă Prepeleac, Vitalie Baltaga traducea cu virtuozitate Amintirile… în limba rusă).

Vasile Malanețchi a desertat pe tema evocării imaginii lui Creangă în poezia moldovenească, începând cu etapa sovietică. Vorbitorul a constatat că clasicul a putut fi evocat abia după ce opera acestuia fusese editată în 1953. Tema abordată i-a servit cercetătorului pentru a aminti de încercările desperate ale scriitorilor basarabeni de a vorbi, în limita posibilității, despre spiritul românesc în literatură – întreprindere interzisă cu brutalitate în acea vreme.

Ion Ciocanu s-a oprit asupra dimensiunii didactice a activității și operei lui Ion Creangă.

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]