Boris Schițco la 70 de ani

Pe data de 28 decembrie 2016 a avut loc în Sala cu cămin o serată aniversară „ Boris Schițco la 70 de ani”, organizată de Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul de Literatură Națională „M. Kogălniceanu”. A fost prezent un public numeros, format din scriitori, prieteni, membri ai familiei şi alţi invitaţi. Moderator – Ștefan Sofronovici, colaborator al AȘM.

Moderatorul a remarcat că scriitorul Boris Schițco împlineşte o vârstă şi realizează un bilanţ literar. Printre invitați se află și consăteanul său Iulian Filip, căruia i-a oferit cuvântul.

Iulian Filip a remarcat că satul lor de baștină a dat mai multe personalități marcante care s-au impus și contunuă să se impună pe scară națională.

În ceea ce privește creația, Arcadie Suceveanu, Președinte al USM, și-a amintit de anii de tinerețe când citea la Cernăuți presa din RM și remarcase că poetul omagiat astăzi era o prezență activă. Apoi a intervenit o pauză relativ lungă în creația sa. Între timp generația sa 70, din care face parte și poetul, debutase pe sena literară. Cu toate că a debutat mai târziu decât congenerii săi,  Boris Schițco a făcut ulterior un tur de forță ca să se reintegreze în procesul literar din RM și, în primul rând, în cadrul generației sale. Președintele USM a mărturisit că l-a cunoscut mai bine pe Boris Schițco în anii din urmă. Poezia sa se caracterizează prin simplitate, limpezime și muzicalitate. El excelează în formula sa lirică tradiționalistă, fiind preocupat în mod deosebit de filonul etic al artei poetice. Poetul nu  a abandonat pe parcursul carieirei sale lirice filonul sentimental în poezie, în ciuda diverselor mode anti-sentimentale. Acum poetul se află, a conchis vorbitorul, pe o treaptă superioară atât din punctul de vedere al vârstei, cât și al creației artistice.

Raisa Plăieșu a recitat un poem din creația autorului, făcând unele comentarii pe marginea lui.

Tudor Palladi a precizat că poetul omagiat face parte din cohorta peisagiștilor. Faptul reprezintă, pe fundalul tendindințelor lirice actuale, o adevărată provocare. Poetul a cântat natura chiar și atunci când la ordinea zilei se aflau diverse imperative ideologice, cărora autorul nu le-a dat curs. Melosul atât de caracteristic versului său iprimă poeziei trăsături de romanță, unele dintre care au și devenit cântece.

Titus Știrbu  a reiterat asupra întâlnirilor cu cititorii, organizate în instituțiile școlare și preșcolare. Apreciază calitatea versurilor, dar și maniera de a le recita în fața unui public atât de pretențios cum este cel compus din copii.

Nicolae Rusu amintește de o întâlnire, în cadrul cenaclului studențesc de la Universitatea Tehnică, cu doi tineri scriitori, petrecută cu ani în urmă, în 1967. Unul dintre cei doi a fost sărbătoritul de astăzi. Astfel, Boris Schițco a rămas în memoria sa drept prima imagine a unui scriitor întâlnit în carne și oase.

Ion Diordiev mărturisește că este un admirator al poeziei peisagistice și, în această ordine de idei, apreciză mult poezia lui Boris Schițco.

Nicolae Popa s-a exprimat metaforico-simbolic spunând că literatura în ansamblu  este o roată alcătuită dii numeroase spițe/schițe (aluzie la numele de familie al autorului omagiat).

Pe marginea creației lui Boris Schițco au mai luat cuvântul Ion Ciocanu ș.a.

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]