LIMBA ROMÂNĂ ESTE LIMBA INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA

 

Pe 29 noiembrie 2013, la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, Republica Moldova a parafat Acordul de Asociere şi Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Victoria opţiunii europene a Republicii Moldova pune în sarcina liderilor politici de la Chişinău continuarea edificării statului suveran şi independent R. Moldova, reformarea şi modernizarea societăţii, precum şi crearea condiţiilor pentru afirmarea aspiraţiilor de libertate, independenţă şi unitate naţională.

Alături de aspiraţiile, principiile şi valorile fundamentale ale organizării noului stat Republica Moldova, Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, adoptată la 27 august 1991, stabileşte declararea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin.

După 22 de ani de la semnarea Declaraţiei, constatăm că Idependenţa reală a Republicii Moldova depinde nu doar de anumiți factori economici, politici și sociali, ci și  de criteriile de funcţionare a limbii oficiale în regiuni și localități, de utilizarea ei în toate sferele şi domeniile de activitate, de starea culturii lingvistice a cetăţenilor.

Din păcate, In toată această perioadă au existat partide şi politicieni care au recuzat adevarul despre limba oficială a țării, făcând din acest adevăr istoric și științific fie o sperietoare, fie un cal de bătaie electoral.

Uniunea Scriitorilor din Moldova salută hotărârea Curţii Constituţionale de la 5 decembrie 2013, care a conferit  Declaraţiei de Independenţă statut de normă constituţională, confirmând astfel că limba oficială a Republicii Moldova este limba română, şi nu „limba moldovenească în baza grafiei latine”, precum este formulat în art.13 din Constituţia R. Moldova. După hotărârea Curţii Constituţionale, care este una definitivă, unele partide parlamentare şi extraparlamentare încearcă din nou să politizeze chestiunea limbii, pentru a induce în eroare opinia publică şi pentru a câştiga dividende politice.

Uniunea Scriitorilor consideră că un asemenea comportament în ajunul alegerilor parlamentare din anul viitor este total greşit şi cheamă cetăţenii R. Moldova să nu se lase manipulaţi de forţele politice care interpretează în mod eronat sau bagatelizează hotărârea Curţii Constituţionale. Iar celor care neglijează, desconsideră sau recuză limba oficială a ţării, cei care pun problema unui referendum privind denumirea şi statutul ei, le amintim că prin aceasta ei nu fac decât să desconsidere statul Republica Moldova, să-i pună sub semnul întrebării Independenţa şi Suveranitatea.

Uniunea Scriitorilor respinge categoric ideea unui asemenea referendum. Ar fi și rușinos și ilegal să pui în discuție la referendum un adevăr știinșific și istoric.

Un eventual referendum pe această temă ar fi o jignire adusă faţă de memoria înaintaşilor noştri, ar fi o lipsă de pietate faţă de clasicii literaturii române Eminescu, Creangă, Mateevici, Sadoveanu, Arghezi, Stănescu ş.a, care au contribuit prin operele lor la crearea limbii literare, precum şi faţă de scriitorii contemporani Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Valentrin Mândâcanu, Dumitru Matcovschi, Leonida Lari ş.a., care au scris, au iubit și au plâns în Limba Romănă.

 

                                                                          Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]