COMUNICAT cu privire la Adunarea Generală a scriitorilor din 7 octombrie 2016

În data de 7 octombrie 2016, la Chişinău, a avut loc Adunarea Generală ordinară de dare de seamă şi alegeri a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. La Adunare au participat 192 de delegaţi, astfel întrunindu-se cvorumul necesar pentru desfăşurarea, în condiţii statutare, a Adunării Generale ordinare a USM. La lucrările Adunării Generale ordinare au luat parte scriitori din toate generaţiile, de la veteranii Vladimir Beşleagă, Mihail Gheorghe Cibotaru, Andrei Strâmbeanu, acad. Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, acad. Nicolae Bileţchi ş.a. până la   reprezentanţii celei mai tinere promoţii.

În cursa electorală pentru funcţia de preşedinte al Uniunii Scriitorilor s-au înscris doi candidaţi, Arcadie Suceveanu şi Aliona Grati, care şi-au publicat programele cu 15 zile înainte de Adunarea Generală, conform prevederilor Statutului USM.

Adunarea Generală ordinară de dare de seamă şi alegeri a fost moderată de Teo Chiriac, vicepreședinte al USM. Preşedintele în exerciţiu, Arcadie Suceveanu, a prezentat Raportul de activitate pentru perioada dintre Adunarea Generală extraordinară de dare de seamă și alegeri din 5 octombrie 2012 şi Adunarea Generală ordinară de dare de seamă şi alegeri din 7 octombrie 2016. Scriitorul Vasile Șoimaru a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori a USM. Pe marginea celor două rapoarte au avut loc dezbateri. Adunarea a aprobat în unanimitate Raportul de activitate al preşedintelui în exerciţiu, Raportul Comisiei de Cenzori și activitatea Consiliului USM.

În continuare, cei doi candidaţi la preşedinţia Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu și Aliona Grati, şi-au prezentat programele de activitate pentru viitorul mandat și au răspuns la întrebările colegilor de breaslă pe marginea programelor.

Adunarea a ales Comisia de numărare şi validare a voturilor, după care preşedintele Adunării a citit listele candidaţilor la funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului USM, anunţând procedura de vot secret stabilită prin Statut.

După desfăşurarea scrutinului, Comisia de numărare şi validare a voturilor a prezentat Adunării rezultatele alegerilor. Arcadie Suceveanu a întrunit 111 voturi, iar Aliona Grati 66 de voturi. Astfel, Preşedinte al USM  a fost reales Arcadie Suceveanu.

În Consiliul Uniunii Scriitorilor au fost aleşi următorii scriitori (în ordinea numărului de voturi întrunit): Teo Chiriac, Nicolae Rusu, Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, Nicolae Dabija, Vitalie Ciobanu, Aliona Grati, Grigore Chiper, Leo Butnaru, Ion Anton, Vladimir Beşleagă, Nicolae Negru, Val Butnaru, Valeriu Matei, Dumitru Crudu.

În Comisia de Cenzori au fost aleşi următorii membri ai Uniunii Scriitorilor: Ioan Mânăscurtă, Mihaela Perciun, Victor Vasilache, Radmila Popovici-Paraschiv, Renata Verejanu.

În cadrul Adunării Generale au fost aprobate și unele modificări și completări la Statutul USM.

Adunarea Generală ordinară a aprobat în unanimitate rezultatele alegerilor.

 

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

 

 

 

 

 

 

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]