Adunarea generală a membrilor USM

  
Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova a decis, în şedinţa sa din 17 iunie curent, convocarea pe data de 7 octombrie 2016 a Adunării Generale ordinare a scriitorilor. Adunarea va avea loc la 10.00.
Numele candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului se vor prezenta în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de Adunarea Generală, la secretariatul USM (art. 4.3.1).
Ordinea de zi
a Adunării Generale ordinare a USM din 7 octombrie 2016
 
1.                  Raportul privind activitatea USM  în perioada  octombrie 2012 – septembrie 2016. Prezintă Arcadie Suceveanu, Preşedintele USM.
2.                  Prezentarea programelor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al USM.
3.                  Dezbateri pe marginea Raportului de activitate și a programelor de candidatură.
4.                  Modificarea și completarea Statutului USM.
5.                  Alegerea Preşedintelui USM, a Consiliului USM şi a Comisiei de cenzori a USM.
5.                  Diverse.
Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]