Depunearea cărților pentru Premiile literare 2017 și a proiectelor pentru burse

Uniunea Scriitorilor din Moldova invită autorii care au publicat volume  în 2016 să prezinte câte 3 exemplare de carte la concursul  pentru premiile literare anuale. Uniunea Scriitoirilor premiază cărți la următoarele categorii: POEZIE. PROZĂ. CRITICĂ LITERARĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ. LITERATURĂ pentru COPII. ESEU, PUBLICISTICĂ, MEMORII. DEBUT. Termenul limită de prezentare a cărţilor 15 martie 2017.   În conformitate cu REGULAMENTUL JURIULUI DE ACORDARE A BURSELOR DE CREAŢIE ALE USM (vedeţi la rubrica STATUT de pe actualul site), aprobat în ședința Consiliului USM din 18 decembrie 2013, membrii USM pot depune dosare de participare pentru o bursă de creaţie până la 15 aprilie 2017. Prin proiect se va înţelege angajamentul scris şi semnat de autor ce va include descrierea succintă a lucrării (genul, volumul, termenul de redactare), cu anexarea unor texte reprezentative sau fragmente din lucrarea în curs de elaborare (finalizată în proporţie de circa 40%). La finele anului 2017 deţinătorul bursei este obligat să prezinte o dare de seamă cu anexarea manuscrisului terminat sau a cărţii editate. Secretariatul USM

5.1. Poate deveni membru al USM orice autor/traducător care are cetăţenia Republicii Moldova, orice autor de limbă română din spaţiul ex-sovietic, precum şi alţi autori/traducători de limbă română, indiferent de cetăţenie sau ţara de origine, care au adus servicii literaturii din R. Moldova. 5.2.Condiţiile de acordare a calităţii de membru al USM sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de validare. (de pe actualul site)

Evenimente

01.02.2017

Calendar februarie 2017

Transmitem felicitări colegilor scriitori, care îşi sărbătoresc ziua de naştere în luna februarie:   Grigore Teslaru – 70 de ani (8 februarie 1947) Mihaela Perciun – 60 de ani (15 februarie 1957) Nina Slutu-Soroceanu – 65 de ani (23 februarie 1952) Larisa Turea – 65 de ani (29 februarie 1952)   Vă dorim multă sănătate şi noi succese literare.   Uniunea [...]

Citeşte mai mult

Anunţuri

Anul literar 2016

Avem plăcerea de a vă invita la a III-a sesiune a Întâlnirilor literare ale Uniunii Scriitorilor din Moldova. În cadrul evenimentului va avea loc dezbaterea „Anul literar 2016” , o retrospectivă a cărților publicate în anul 2016 de autorii din Republica Moldova. VINERI, 24 FEBRUARIE, ORA 15:00. Uniunea Scriitorilor din Moldova. Sala de conferințe (etaj [...]

Citeşte mai mult

                                         AO “Uniunea Scriitorilor din Moldova” caută un partener cu posibilităţi financiare pentru a investi în proiectul de restaurare şi reprofilare a Complexului “Casa de creaţie Al. Donici” din Peresecina-Orhei. Modul de folosinţă: construcţie de cultură, agrement şi turism.

                                         Suntem dispuşi la o colaborare reciproc avantajoasă. Relaţii la telefoanele: 069159358; 079600167.